OLAV GARVIK

Fremskrittspartiets gruppeleder Liv Røssland formulerte dette kravet nær sagt som et ultimatum da hun sammen med Gunnar Bakke og Tor Woldseth i går ettermiddag offentliggjorde listen over budsjettendringer som må til før Frp blir fornøyd.

Like etter dro Frp-politikerne til forhandlingsmøte med byrådspartienes gruppeledere Hilde Onarheim (H), Kristian Helland (KrF) og Anders Skoglund (V).

Frp vil avvikle eiendomsskatten, men vil i denne omgang stanse retakseringen og i tillegg sette en strek over den retakseringen som allerede er foretatt.

For å spare vil Frp fjerne hundre årsverk, ikke minst i administrasjonen, og konkurranseutsette IT-tjenester, verksted, renhold og parkdrift. Partiet vil også selge kommunale eiendommer for 100 mill. kroner neste år og kunst for 20 mill. kroner, men effekten på 2005-budsjettet blir langt mindre.

Listen over omprioriteringer beløper seg til drøyt 125 mill. kroner. Her er noen av forslagene som fører til merutgifter:

 • Gatelysene skal stå på hele natten i vinterhalvåret og vil koste 10 mill. kr
 • For 4 mill. kroner vil man hindre at Olaviken Behandlingssenter på Askøy blir nedlagt og at pasientene fra Bergen blir flyttet derfra.
 • Driftstilskuddet til eldreomsorg økes med 9,8 mill. kr
 • Ytrebygda nærkirke får et tilskudd på 1 mill. kr Kirkens Bymisjon en halv million, og Robin Hood-huset får tilsvarende beløp i økt tilskudd..
 • Barneparkene får 1,6 mill. kr. i økt driftstilskudd.
 • Ved å opprettholde den såkalte 80 prosentregelen for minstepensjonister blir det økt utbetaling på 4 mill. kr.
 • Kunnskap og kompetanseheving i skolesektoren blir tilgodesett med 10 mill. kr. Vedlikehold av skolene øker dessuten med 3,5 mill. kr.

På investeringssiden ønsker partiet å flytte på flere til dels store budsjettposter:

 • Ombyggingen av Ådnamarka skole i Arna skal starte neste år og vil kreve 12,9 mill. kr. Til gjengjeld vil Frp vente med å bygge sentralidrettsanlegget for samme sum.
 • Ny brannbil (snorkelbil) til 3 mill. kr.
 • Rehabilitering av Fridalen skole for 10 mill. kr.
 • Bofellesskap for psykisk utviklingshemmete for 5 mill. kr.

Etter denne omkalfatringen på budsjettet for neste år mener Frp at det skal være rom for 120 mill. kroner i nedbetaling av gjeld.