Det er stikk i strid med det Fremskrittspartiet arbeider for i de fleste andre kommunene i landet.

Njåstad sier til Kystradioen at kommunen ikke har råd til å fjerne eiendomsskatten nå. Han ønsker imidlertid å konkurranseutsette renhold og vaktmestertjenestene.

Det kan også bli aktuelt å opprette et eget aksjeselskap som skal eie alle de kommunale byggene i kommunen.

SIER NEI TIL PRIVATISERING: Helge Andre Njåstad (23).
Austevoll Frp