Partiene vil undertegne et forpliktende dokument kommende mandag etter initiativ fra SVs førstekandidat, Oddny Miljeteig.

Fremskrittspartiet nekter å skrive under på retningslinjene.

— Vi oppfatter dette som en knebling av ytringsfriheten, sier formann Karin Woldseth i Bergen Fremskrittsparti til BT.

Samme begrunnelsen brukte Carl I. Hagen da han tidligere i sommer sa nei til å undertegne det samme dokumentet for den nasjonale valgkampen.

Samtlige andre partier i Bergen, fra Høyre til RV, støtter retningslinjene som er utarbeidet av Senter mot etnisk diskriminering.

De politiske partiene forplikter seg blant annet til å:

  • fordømme alle former for rasistisk motivert vold og trakassering av etniske minoriteter.
  • Ikke publisere, eller oppfordre andre til å publisere valgkampmateriell som med stor sannsynlighet vil fremprovosere skepsis og splid mellom mennesker med ulik etnisk opprinnelse, hudfarge eller religiøs tilknytning.
  • Ikke foreta handlinger som hisser til aggresjon mot etniske eller religiøse grupper.

Initiativet fra SV kom etter at Fremskrittspartiets fjerdekandidat til bystyret, Kenneth Rasmussen, i et leserinnlegg tok til orde for blant annet å stenge alle «synlige» innvandrere ute fra Bergen.