Når tallene for 30 prosent av Hordalands-skolene er talt opp, ligger Fremskrittspartiet an til å få den suverent største fremgangen. Partiet har en foreløpig oppslutning på 23,6 blant fylkets skoleungdommer. Det er en fremgang på 7,8 prosent i forhold til skolevalget i 2001.

Men valgekspert Terje Sørensen regner med at SV kan komme sterkt tilbake, etterhvert som Bergens-skolene blir talt opp. Partiet er nest størst i Hordaland, med en oppslutning på 18,6 prosent(tilbake 2,7), men ventes å bli styrket betraktelig frem til de endelige resultatene foreligger torsdag kveld.

Arbeiderpartiet har i øyeblikket en oppslutning på 9,5 prosent (tilbake 1,9), mens RV hittil har fått 7,8 prosent av skolestemmene (frem 1,1). Den såkalte Friele-effekten har uteblitt i skolevalget hittil. Høyre har foreløpig en oppslutning på 13,8 prosent, en tilbakegang på 0,1 i forhold til 2001.

I Sogn og Fjordane ser derimot Senterpartiet ut til å bli klart størst. Når 75 prosent av stemmene er talt opp, har SP fått en oppslutning på hele 30,8 prosent. Det er en fremgang på 7,9 fra valget i 2001. Også SV går frem med 7,9, og får en oppslutning på 17,3.

Som i de fleste andre fylker, gjør Fremskrittspartiet det sterkt også her. Partiet har klart størst fremgang i Sogn og Fjordane, og har i år fått 18,2 prosent av stemmene (frem 11,9).