Partet foreslår å øke styrke hjemmetjenestene med 22 millioner kroner og bruke 10 millioner på å øke bemanningen i omsorgsboliger.

– Her tar vi første skritt på veien mot å oppfylle det som var intensjonen da bystyret vedtok å bygge serviceboliger. Meningen var å ha en tidels stilling pr. beboer, sa gruppeleder Liv Røssland da Frp presenterte budsjettet i dag.

Frp vil også bruke 10 millioner på kveldsåpne skoler og 13,3 millioner på å gi bedre hjelp til elever med lese— skrive- og adferdsvansker.

Totalt vil Frp flytte på 150 millioner kroner. For å betale merutgiftene foreslår partiet å effektivisere bort 100 årsverk og sette flere arbeidsoppgaver ut på anbud. Samtlige aksjer i Tide og deler av aksjene i BKK skal selges, samt deler av BIR.

Torsdag møtes byrådspartiene og Frp til de første sonderinger om budsjettavtale. Gruppeleder Liv Røssland mener Frps forslag er preget av Frps gamle hjertesaker.

— Her henter vi frem vår sosial profil, sier Røssland.

Frp har tidligere fått en avtale med byrådspartiene som fjerner piggdekkavgiften og krymper eiendomsskatten.

Mandag ble Frp enig med byrådspartiene om nye skoleinvesteringer. Blant annet skal Søreide få ny privatfinansiert skole og Hellen skole får fremskyndet opprustingen.