Derfor var det helt i tråd med forventningene at Arbeiderpartiet møtte ti minutter forsinket til det aller første møtet i går kveld. Ja, Terje Ohnstad møtte alene, gruppeleder Anne-Grete Strøm-Erichsen kunne først innta kontoret til varaordfører Kristian Helland noen minutter ut i møtet.

Kranglet i NRK

Forpostfektningene har dessuten vært av det tøffe slaget. Høyres gruppeleder Hilde Onarheim møtte Strøm-Erichsen til debatt i NRK Hordaland i går ettermiddag. I ettertid kunne både Høyre-topper og Ap-topper konstatere at avstanden var gedigen.

Men før kveldens forhandlingsmøte het det fra Onarheim.

— Dette møtet vil avklare om det er grunn til å gå i forhandlinger

Og fra Strøm-Erichsen:

— Vi har et seriøst forhold til forhandlingene.

En knapp time etter var møtet over. Da het det fra Onarheim.

— Vi har hatt en grei dialog om hva de tenker om hva de vil endre på i budsjettet

— Er det store endringer Arbeiderpartiet krever?

— Det ble en del endringer, men jeg vil ikke komme inn på det nå.

Tøffe krav fra Ap

Terje Ohnstad hadde derimot ingen hemninger. Han presenterte gjerne Arbeiderpartiets kravliste til byrådet.

  • Nei til nedleggelse av Fridalen og Seljedalen skoler.
  • Nei til 30 millioner kroner mer til den hjemmebaserte tjeneste
  • Nei til økning av SFO-satsene til 2000 kroner for heldagsplass.
  • Nei til økning av barnehagesatsene og ja til dagens søskenmoderasjon.

Dessuten godtar ikke Ap kutt hos byantikvaren og reduksjoner i bostøtten.

— Vi legger ikke skjul på at vi er svært forundret over bruddet i forhandlingen siden det foreligger en avtale mellom byrådspartiene og Fremskrittspartiet, sier Terje Ohnstad.

Går av uten avtale

— Da Frp og byrådspartiene innledet forhandlingen var partene enige om å holde seg innenfor kuttet på 142 millioner. Er dere villige til å forhandle med det utgangspunktet?

— Vi forholder oss til den samme rammen som byrådspartiene.

Partene møtes på nytt i morgen til forhandlinger. Skulle det skjære seg, noe fremstående representanter i Høyre og Ap tror, blir det nye runder med Fremskrittspartiet. Det ville ikke Høyres Hilde Onarheim snakke om i går kveld.

— Jeg vil ikke spekulere i det. Vi tar et skritt om gangen.

BT vet at man både i byrådspartiene og Arbeiderpartiet tror det blir nye runder med Frp. Byrådet kommer ikke til å gå til bystyret på mandag uten en budsjettavtale i boks. Å tvinge noen til å stemme for byrådets budsjett ved bruk av kommunelovens reglement for budsjettvedtak er utelukket. Da har ikke byrådet et reelt flertall bak budsjettet som lojalt følger det gjennom hele året. BT vet at dette byrådet ikke vil leve med en slik situasjon.

MELLOMSPILL: Anne-Grete Strøm-Erichsen og Terje Ohnstad fra Arbeiderpartiet forberedte seg i går kveld til forhandlingsmøte med byrådspartiene. Disse blir trolig bare et mellomspill på vei til en budsjettavtale med Frp.<p/>FOTO: TOR HØVIK