– Det smerter noe voldsomt, i hvert fall i et Frp-hjerte, og det skal noe til å ta folks privathus. Men vi har en nødutgang i programmet vårt om at ekspropriasjon går an når det er gode og tungtveiende grunner til det, sier Hanselmann.

Han lar det skinne igjennom at Framo Engineerings utbyggingsplaner på Horsøy er en slik tungtveiende grunn. Men foreløpig er ikke den saken kommet til behandling i partigruppen.

– Historisk tror jeg man i ettertid kommer til å vurdere utbyggingen på Horsøy som noe av det viktigste som har skjedd Askøy kommune noen gang. Vi kommer til å snakke om før og etter Horsøy, sier ordføreren.

For ikke bare antyder Framo Engineering 1000 arbeidsplasser. I tillegg kommer ringvirkningene, og de blir enorme, skal vi tro Hanselmann.

– Vi har et næringsfelt på Storebotn, ikke langt fra Horsøy. Det doblet vi i vår, og allerede nå er det fylt opp.

– Stor tilflytting

Med de mange arbeidsplassene regner Hanselmann med stor tilflytting. Derfor har han bestilt time hos Fylkesmannen. Askøy må skaffe større arealer til boligbygging, og da må han omregulere områder som i dag er lagt ut til landbruk, natur og friluft.

– Vi satser på å bygge boliger nord på øyen og må skaffe oss arealer både til boliger, skoler og barnehager, sier Hanselmann.

Framo Engineering har foreløpig kjøpt ut fire av oppsitterne. BT har snakket med to av dem, og begge sier at de er fornøyd med avtaler og pris, selv om det er trist å måtte gi fra seg kjære hytter og boliger.

Noen blir rike

Fortsatt gjenstår fire grunneiere, to av dem sitter på til sammen flere hundre mål som omfattes av reguleringsplanen for utbyggingen på Horsøy. Her er det ikke inngått noen avtaler.

– Enkelte mener eiendommene er verd kolossalt mye mer enn takstene, og det er en utfordring. Noen eier større områder, og de må vi få etablert en positiv dialog med, sier administrerende direktør Ole G. Steine.

BT er kjent med at enkelte grunneiere har håpet å få inntil 1000 kroner kvadratmeteren for tomtene sine. Steine vil ikke kommentere prisene, men har tidligere uttalt at enkelte grunneiere vil komme til å tjene seg rike på salget.

SVIR: Knut Hanselmann må bryte Frp-prinsipper for å få Horsøy-planene i boks.
TOR HØVIK (ARKIV)