— Høyre har et overdrevet fokus på testing, sier Åmland, som selv er fjerdekandidat på Fremskrittspartiets stortingsliste i Hordaland.

Det er Høyres utstillingsvindu, Oslo-skolen, som er skrekkbildet.

— Når lærere ringer hjem til foreldrene for å si at nå må elevene lese, for i morgen skal de testes, da er det gått for langt. Denne politikken fører til at en mister de gode læringsprosessene. En blir så fokusert på testene at man mister gleden ved å lære. - Men Oslo har de beste resultatene?

— Når en legger opp til så mye testing, blir en også god på tester. I Finland har en ikke det samme testregimet, men resultatene er de beste i Europa.

Oslo-skryt fra forskere

Skolebyråd i Oslo, Torger Ødegaard (H), avviser påstandene fra Åmland.

Det han sier er, med respekt å melde, bare tøv Skolebyråd Torger Ødegaard i Oslo

— Det han sier er, med respekt å melde, bare tøv. Jeg er glad for at forskerne sier at Oslo gjør mye bra, at politikken virker, at Oslo er bedre på å løfte de elevene som sliter, samt at vi bidrar til sosial mobilitet. Jeg er også veldig glad for at forskerne forteller oss at vi er på rett vei. Jeg synes han heller bør se på hva vi kan gjøre sammen for at elever i Norge skal lære mer.

SLÅR TILBAKE: Skolebyråd i Oslo, Torger Ødegaard (Høyre)
SCANPIX

— Åmland sier at testing ødelegger gleden ved å lære?- Oslos elever scorer høyt på trivsel. Det er klart det er en sammenheng mellom læring og trivsel. Det er også verdt å merke seg at 75 prosent av Oslos elever fullfører videregående skole, mens tallet nasjonalt er 69 prosent, sier Ødegaard, som har vært utdanningsbyråd i Oslo siden 2003.

I åtte av disse årene samarbeidet Høyre med Fremskrittspartiet.

— Det var et utmerket samarbeid. Det var full enighet mellom oss, sier han.

Lei av rapporteringskrav

Åmland jobber som lektor på en videregående skole i Bergen. Han synes det er «utrolig kjekt å undervise», men har sett seg lei på alle kravene til rapportering og dokumentasjon.

I en undersøkelse blant lærere på alle nivåer, utført av Respons for Utdanningsforbundet, oppgir 78 prosent at de bruker mer tid på skriftlig dokumentasjon nå enn for fem år siden. 11 prosent oppgir at omfanget omtrent er det samme, mens bare 1 prosent svarer at de bruker mindre tid enn før på papirarbeid.

— Det innføres bestemmelser lærerne vet ikke fungerer, som bare skaper merarbeid og stjeler tid fra elevene. Det fører til overorganisering og overplanlegging. Mange av planene blir for kompliserte, sier Åmland, som frem til 2008 var rektor på nå nedlagte Kristianborg videregående skole.

Han mener det trengs store forandringer i den norske skolen.

— God kunnskapsformidling bygger på en god relasjon mellom lærer og elev. Det som er viktig klarer en aldri å måle. En må også lage enkle planer som elevene forstår, ikke kompliserte oversikter som i dag. Husk at de magiske øyeblikkene ikke kan planlegges, sier han.

Åmland er svært kritisk til de rødgrønnes utdanningspolitikk, og håper sterkt på ny regjering, men er altså skeptisk til Høyre også.

— Mye av det Høyre står for er bra, men de har en overdreven tro på at mer regulering fører til mer kvalitet.

— Det er helt feil. Hvordan kan han si det? spør Ødegaard.

For mye prøver

Åmland viser blant annet til at det var Kristin Clemet (H) som innførte det interne kvalitetssikringssystemet som alle skoleeiere er pålagt å ha.

— Det er en illusjon å tro at kvalitet skapes av mer rapportering. Kvalitet skapes i relasjoner, sier han.

- Er du også mot nasjonale prøver?

— Nei, men problemet er når en legger på mer testing enn det vi allerede har.

Får SV-skryt

— Jeg synes dette var en veldig god kritikk av Høyre-skolen, sier SV-leder Audun Lysbakken.

— Det eneste som gjør meg litt forbauset er at den kommer fra Frp. De har jo sittet i byråd med Høyre i Oslo i så mange år og dermed vært med på å skape den skolen han kritiserer. Men jeg synes Åmland her argumenterer veldig godt for hvorfor det er SVs skolepolitikk som må gjennomføres, fortsetter SV-lederen.

Mindre papirarbeid

Venstre-leder Trine Skei Grande lover et oppgjør med byråkrati hvis de borgerlige vinner valget.

— Unødvendig rapportering tar tiden bort fra lærernes kjerneoppgaver, sier hun til NTB.

Hun tar til orde for en oppdatert tidsbruksundersøkelse i skolen og slår fast at papirarbeidet kan reduseres med 25 prosent gjennom å fjerne en rekke forskrifter og rundskriv.

— Mye av byråkratiseringen i skolen og rapporterings- og dokumentasjonskravene til lærerne er i realiteten en direkte mistillit til at lærerne og rektorene gjør jobben sin. Slik kan det ikke fortsette, sier Venstre-lederen.

Diskuter saken under: