Som følge av togkrisen innkalte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa jernbanedirektør Elisabeth Enger til hastemøte tirsdag. Der kom det fram at Jernbaneverket (JBV) vurderer å kutte antall tog, samt utsette planlagte investeringsprosjekter, for å prioritere vedlikehold av jernbanen.

— Jeg har sagt til Kleppa at det i en periode framover vil være klokt å forsterke innsatsen på vedlikehold, sa Enger etter møtet.

Samferdselsministeren svarte med å si at Enger gjennom Nasjonal transportplan allerede har fått de midlene JBV ønsker. Dersom det ikke kommer ekstra bevilgninger må trolig JBV gjennomføre de varslede tiltakene.

De hadde tydeligvis blitt enige om hva de skulle si, og det var nesten patetisk å høre på den defensive innstillingen Bård Hoksrud, Frp-politiker

- Et spill for galleriet

Det synes andre nestleder Bård Hoksrud i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité er svært skuffende.

— Kleppa må få penger på bordet. Færre tog vil bare føre til at kundenes tillit vil bli ytterligere svekket, sier Frp-politikeren til Aftenposten.no, og legger til at partiet hans står klar til å støtte ekstra bevilgninger.

Han mener det kom svært lite ut av dagens møte, og er klar på at tilliten til Enger og Kleppa stadig minker.

— De hadde tydeligvis blitt enige om hva de skulle si, og det var nesten patetisk å høre på den defensive innstillingen. Det kan være på tide med noen nye offensive krefter, sier Hoksrud.

Frp-politikeren reagerer også på at Kleppa «gjemmer seg» bak innholdet i Nasjonal transportplan.

— Kleppa sier at man har en ambisiøs plan, men det er den ikke. De mange krisemøtene mellom Enger og Kleppa har bare vært et spill for galleriet, det har ikke skjedd noen ting, sier han.

Regjeringen har nektet å ta imot vår invitasjon til en nasjonal dugnad for jernbanen Ingjerd Schou, samferdselspolitisk talskvinne i Høyre.

- Frekt av Kleppa

Kari Elisabeth Kaski i Natur og Ungdom er enig i at Kleppa gjemmer seg bak innholdet i Nasjonal transportplan.

Hun mener det er uholdbart at Regjeringen ikke vil bevilge penger både til vedlikehold og investeringer.

— Jeg er oppgitt over at Kleppa er så frekk at hun ikke legger mer penger på bordet, sier hun til Aftenposten.no.

Nestleder Snorre Sletvold i Norges Miljøvernforbund mener det er en «katastrofe» at det nå kan bli færre tog.

— Det vi ser nå er resultatet av et vedlikeholdsetterslep på mangfoldig milliarder som Jernbaneverket ikke makter å ta igjen med det første, sier Sletvold.

Mangel på politisk lederskap

  • Regjeringen har nektet å ta imot vår invitasjon til en nasjonal dugnad for jernbanen. Vi trenger en ny kriseplan for jernbanen, og kan ikke vente på en ny Nasjonal transportplan, sier Høyres samferdselspolitiske talskvinne Ingjerd Schou til NTB.

— Regjeringen har avvist kontant en rekke forslag som ville ha bedret situasjonen for jernbanen. Dette gjelder blant annet forslaget om et investeringsfond på 50 milliarder kroner, kravene om en ny organisering av NSB og Jernbaneverket samt utbygging av nye jernbanestrekninger gjennom såkalt offentlig-privat samarbeid, sier hun.

Venstre savner konkrete svar fra Kleppa på hvordan problemene i norsk jernbane kan løses.

— Jeg savner konkrete løfter fra samferdselsministeren. Det er behov for økt innsats til opprustning av jernbaneinfrastrukturen på det indre Østlandet og realiseringen av en ny togtunnel gjennom Oslo, sier partiets samferdselspolitiske talskvinne Borghild Tenden.

Synspunkter på togkrisen? Si din mening her.