Mye vil ha mer, heter det. Det gjelder ikke minst innen samferdsel.

Etter at Stoltenberg-regjeringen lovet fergefri E 39 mellom Stavanger og Bergen, og Solberg-regjeringen har valgt bro over Bjørnafjorden som trasé mellom Os og Stord, krever kommunene som ikke får ny vei å få bli med på vei-festen.

Dyr resolusjon

Årsmøtet i Hordaland Frp vedtok søndag en resolusjon der fylkespartiet ber om at tverrforbindelsene fra E39 mot vest med bro Reksteren-Austevoll, forbindelse til Kvinnherad og mot øst med bro Os-Fusa blir innarbeidet som en del av totalprosjektet Fergefri E39 Aksdal-Bergen.

Kostnaden for vei og bro over Bjørnafjorden er fra før beregnet til 19,3 milliarder kroner. Med broer både til øyriket i Austevoll og mellom Os og Fusa vil prosjektet bli mange milliarder dyrere.Hordaland Frp setter likevel sin lit til at deres partifelle, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, vil se nytten av tverrforbindelsene.

— Enda større samfunnsnytte

"Prosjektet har stor samfunnsnytte, og vil binde sammen arbeidsmarkedene i Sunnhordland og Bergensregionen. Enda større nytte vil prosjektet få om også kommunene Austevoll, Kvinnherad og Fusa blir knyttet til E39 gjennom gode tverrforbindelser" skriver Hordaland Frp i sin resolusjon.

Hordaland FrP vil arbeide for at Langenuen blir krysset mellom Jektevik (Stord) og Hodnanes (Tysnes).Partiet skriver også at det er også viktig at ilandføring av Bjørnefjordsbrua på Os skjer på en måte som ikke skaper for store konflikter i forhold til regionale natur— og friluftsverdier i Os-skjærgården.

Os kommune har i sine vedtak gått inn for ilandføring i Bjørnatrynet, med miljøtunnel videre til Moberg/Svegatjørn.

DYRT: Dette er et av forslagene til en bro over Bjørnafjorden. Nå vil Hordaland Frp ha avleggere av broen både til Austevoll og østover til Fusa.
STATENS VEGVESEN