Det har lenge vært nærmest opplest og vedtatt på høyeste hold i Frp at Friele er den selvsagte ordføreren i en slik konstellasjon.

— Friele er nok den beste til å være ordfører, er ordene som Frps egen førstekandidat, Liv Røssland, bruker i samtale med Bergens Tidende.

Både hun og andre ledende Frp-folk i Bergen lar det også skinne tydelig gjennom at det slett ikke er opplagt at et slikt samarbeid vil innebære et «makeskifte», hvor det ene partiet får ordføreren og det andre byrådslederen.

- Kanskje en drøm?

Selv om det blir harde forhandlinger om politikk og posisjoner i en eventuell høyrekoalisjon, rygger åpenbart Frp noe tilbake for å kreve byrådslederen, slik BT tolker toneangivende representanter.

— Det ville kanskje være en drøm å spekulere på meg som byrådsleder, men det er ikke sikkert det ville være det beste for oss. Politikken vi skal føre er viktigst, presiserer Røssland.

Også partiets annenkandidat på bystyrelisten, Gunnar Bakke, viser til at politikken som skal føres blir det aller viktigste. Byrådsledervervet er ikke viktig.

- De får bare ta seg ut!

Fremskrittspartiets leder i Bergen, stortingsrepresentant Karin S. Woldseth, sier på sin side at det viktigste er å komme i posisjon. Hun reagerer ikke så mye på at Høyre i valgkampen har gått høyt opp på banen og stilt velgerne i utsikt at både Friele og Mæland kan regne med å havne i hver sin topposisjon.

— De får bare ta seg ut (i Høyre)! svarer hun underfundig og lettere ironisk.

Ingen av de tre Frp-toppene ønsker å spille ut noe kort før eventuelle forhandlinger starter. Samtlige sier - offisielt - at Liv Røssland i utgangspunktet både er ordfører- og byrådslederkandidat.

— Jeg vil ikke at Frp skal bli avspist, og vi er avhengig av å være synlig i slikt samarbeid, fortsetter Røssland.

Har aldri regjert før

— Blir vi omtrent like store, vil det være unaturlig om Høyre får begge posisjonene, lyder Bakkes ord.

Han understreker også at Fremskrittspartiet har behov for å vise hva partiet duger til, etter alle disse årene i opposisjon.

Røssland, som har vært medlem av bystyret siden 1991 og er blitt en rutinert politiker, resonnerer videre slik om mulighetene for å få politisk innflytelse:

— Mye avhenger av velgernes dom. Jeg er ikke i tvil om at de gjerne vil se oss i et byråd, for det å ha hånden på rattet er viktig. For våre tillitsvalgte er kampen for de eldre og bedre oppvekstvilkår prioritet nummer én. Å ha byrådsledervervet gir selvsagt stor politisk makt, men vi har på den annen side aldri regjert før.

Sentrale og tunge poster

— Hva ønsker du selv?

— Det vil jeg ikke spekulere i. Det viktigste er politikken, ikke taburettene. Men jeg gjentar at Frp skal ikke bli avspist. Det vil vi absolutt ikke finne oss i, fortsetter hun.

Det ligger med andre ord til rette for at Fremskrittspartiet kan slå seg til ro med sentrale og tunge byrådsposter. Det forutsetter at partiet greier å stille velkvalifiserte kandidater.