Bruddet mellom byrådet og Frp har kastet byens politikere ut i et spill det ikke er lett å se utgangen på.

Som BT skrev i går anser Frp seg løst fra samarbeidsavtalen som sikrer byrådet flertall i bystyret, fordi partiet fikk nei til å delta i byrådet.

Når gruppeleder Liv Røssland i Frp samtidig sier de ikke vil forhandle om 2006-budsjettet, uten at byrådet legger Frps forslag til grunn, høres det ut som om byrådet må strekke seg svært langt for å få et budsjettsamarbeid med Frp.

Byrådet må få til et flertallsbudsjett, hvis ikke vil de gå av. Selv om de først vil prøve Frp, vil trolig byrådet til slutt måtte hente den nødvendige støtten fra Arbeiderpartiet.

Hjemmehjelp og skatt

Ap har stilt tre-fire absolutte krav til byrådet. Størst problem vil Høyre ha med kravet om å stoppe konkurranseutsetting, og å avvikle det som allerede er konkurranseutsatt i hjemmehjelpstjenesten.

Gruppeleder Terje Ohnstad i Ap er likevel åpen for at avviklingen kan skje over tid.

— Vi registrerer at de har fått inn andre aktører i denne tjenesten. Vi ønsker å legge det ned, men hvor lang tid det skal ta har vi ikke sagt noe om. Vi ønsker å gjøre det så raskt som mulig, men hvis det er praktiske problemer er vi interessert i å høre argumentene, sier Ohnstad.

Kravet om å stoppe salget av Gaia og BiR vil også gjøre vondt i Høyre, som her ville skaffe 500 millioner kroner som de planla å bruke på nyinvesteringer.

Til liks med byrådet ønsker Ap å investere i nye skoler, men pengene vil de hente andre steder. Som ved å øke eiendomsskatten gjennom retakseringsprosjektet.

— Det vi sier er at retakseringen vil bringe inn 70-80 millioner i året, 320 i løpet av fireårsperioden. Så mener vi at overføringene til kommunene vil bli høyere enn byrådet har lagt til grunn. I tillegg mener vi at i stedet for å lånefinansiere nye skoler, kan vi bruke Bergen Kommunale Pensjonskasse, sier Ohnstad.

Retakseringen fremmet byrådet selv i fjor høst, men det ble stoppet av Frp. Så det kan Høyre trolig svelge.

- De finner oss uspiselig

Skulle byrådet mot formodning ikke bli enig med verken Ap eller Frp om et budsjett, vil de fremme sitt eget i bystyret. Det vil bli stilt mot det forslaget som får nest mest stemmer i byrådet, Arbeiderpartiets.

Da har Frp valget om de vil støtte byrådets budsjettforslag, eller Arbeiderpartiets. Gjør de det siste, vil byrådet falle.

I så fall ville det mest naturlige være et byråd av Høyre og Frp, men det har Frp foreløpig sagt blankt nei til.

— Hvis KrF og Venstre finner oss så totalt uspiselige at de ikke kan forhandle med oss om byrådssamarbeid, har vi trukket konklusjonen om at byrådet vil falle på tiltredelseserklæringen, sier gruppeleder Røssland.

Hun mener situasjonen er annerledes i Oslo. Der har Høyre og Frp har dannet byråd alene etter at KrF og Venstre sa nei til å sitte sammen med Frp.

— Situasjonen her er ikke lik. Når vi har to parti som ikke engang er romslige nok til å gå i forhandlinger er det naivt å tro at de vil støtte et byråd der de ikke inngår.

KONSEKVENSER: Bruddet mellom byrådet (H, KrF og V) og Frp kan i verste fall føre til at byrådet faller 19. desember fordi de ikke får støtte for 2006-budsjettet. Mer trolig er det at de får til en budsjettavtale med Ap. ARKIV
Arne Nilsen