Fylkesutvalget vedtok på dagens møte å støtte bompengepakken for Bergen. Pakken vil øke prisen for en passering gjennom bompengeringen til 25 kroner.

Vedtaket ble gjort med ni mot seks stemmer. De øvrige stemmene gikk til Ap og Sps forslag, som inneholdt tidsdifferensierte bompenger (40 kroner om morgenen og 20 kroner ellers) og mer penger til bybaneutbygging i Åsane fremfor Skansetunnelen.

Også i fylket

Frp ble også i fylket tvunget til å stemme for bompengeøkningen, som de egentlig er imot.

— Vi blir tvunget til å velge mellom pest og kolera. Da er det en nyanseforskjell i favør av Høyres forslag, siden de ikke vil ha køprising og ønsker Skansetunnelen, sier Helge Andre Njåstad (Frp).

Venstres Mona Hellesnes stemte for Høyres forslag, men med en merknad om at partiet kan ombestemme seg til behandlingen i fylkestinget.

Beklager sterkt

— Vi beklager sterkt at det ikke ble et bredere flertall i Bergen bystyre, og har en runde å gå i fylkestingsgruppen. På den ene siden er vi klar over ansvaret for å få til en enighet lokalt. På den andre siden har vi ikke fått gjennomslag for våre ønsker om mer penger til bybane, sier Hellesnes.

Bompengepakken skal til slutt vedtas i Stortinget. Den vil få effekt fra 1. januar 2013.

Hva er din mening om bompengepakken? Skriv din kommentar i feltet under!