– Spørsmålet om hvem som til syvende og sist skal betale regningen for en storstilt grønn kraftsatsing, drukner helt i debatten. Vi kan ikke tillate at norske strømforbrukere må subsidiere billig og miljøvennlig kraft til utlandet.

Det sier Frps energi— og miljøpolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen.

– Hensikten er sikkert god, men dessverre er det mange luftslott som lanseres når andre partier kappes om å love kjempesatsinger innen grønn energi. Havvindmøller kan nok bli viktig på lang sikt, men vi vil neppe se mange slike prosjekter på norsk sokkel før 2020, sier Ketil Solvik-Olsen.

– Urimelig

– Det blir uansett meningsløst å snakke om storstilt norsk vindkraftsatsing til havs hvis vi ikke får på plass ledningsnett til kontinentet innen 2020, da EU jo skal nå sine fornybar-mål, fremholder Solvik-Olsen.

Senterpartiet har gjort fornybar-satsing til en fanesak i valgkampen. Partiet lover over åtte milliarder i årlig støtte til formålet, og vil i tillegg opprette et statlig selskap, Statvind, som skal få fart på utviklingen av vindkraft til havs.

Partiets energipolitiske talsmann Erling Sande avviser at regningen vil bli veltet over på norske strømkunder og skattebetalere.

– Det vil være helt urimelig om norske forbrukere skal finansiere dette. Regningen for kraftsatsingen må pålegges de land som skal importere denne strømmen, sier Sandal.

– Er det mulig når den fornybare krafteksporten vil føre til et stadig mer sammenvevd energimarked med likere strømpris mellom Norge og Europa?

– Det må være mulig å få til et system med prissetting av kostnadene for kabler til Europa slik at folk i Norge slipper å ta den økonomiske belastningen. Det er viktig ut fra et rettferdighetsperspektiv, sier Sandal.

SV: Folk må betale

Sentrale SV-politikere sier rett ut at satsing på fornybar energi vil gi høyere strømpriser.

– Kostnader knyttet til dette må fordeles på strømkundene, slik systemet er i en del andre land, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

SVs finanspolitiske talsmann Heikki Holmås er enig: – Med mer strøm over landegrensen og økt mulighet for å tjene penger på økt pris i utlandet, vil strømprisen gå opp i Norge, siden nordmenn har billigere strøm enn alle andre, uttalte Holmås til Klassekampen tidligere i år.