— Foreløpig velger jeg å ta det han sier for det det er, påstander. Nå skal jeg legge hele denne saken frem for sentralstyret. Slik jeg ser det nå, er vi nødt til å gå inn i saken, undersøke det som skjer i Bergen og skille snørr fra bart.