— Slik jeg oppfatter saken vil en fusjon mellom Gaia og HSD gi best pris ved et eventuelt salg, sier Frps gruppeleder i bystyret Liv Røssland.

Dermed gir hun full støtte til Frps nummer to i bystyret, Gunnar Bakke, som tirsdag frontet fusjonsplanene som styreleder i Gaia.

Hun reagerer på at byrådsleder Monica Mæland og Os-ordfører Terje Søviknes i går kom med sterk kritikk av fusjonsplanene.

Begge frykter kommunene vil få mindre igjen ved et salg etter en fusjon, enn om de nå selger Gaia-aksjene til høystbydende.

— Jeg må helt ærlig si at jeg ikke forstår det plutselige i argumentasjonen til Mæland og Søviknes. Jeg vil tro at et sammenslått selskap vil ha mye høyere verdi, sier Røssland.

- Vi gi bedre pris

Hun viser til at byrådets visjonsdokument, der de for to uker siden ga klarsignal for salg av Gaia og BiR, strekker seg over to år. Hun mener det vil være god nok tid til å selge seg ut, også av et sammenslått Gaia/HSD.

— Det viktigste for Bergen kommune må være å få best mulig pris, sier Røssland.

Dermed stiller hun seg helt bak partiets nestleder i bystyret, Gunnar Bakke, som i egenskap av styreleder i Gaia tirsdag frontet fusjonsplanene.

Da skal det mye til for at resten av bystyregruppen vil mene noe annet, noe også Røssland er enig i.

— Jeg vil tro at vår gruppe vil legge vekt på det et samlet styre her fremfører, sier hun.

Ap og fagbevegelsen er for

Med Frp er det klart flertall for fusjonen i bystyret. Både SV, RV og Arbeiderpartiet støtter fusjonen.

— Vi tror denne saken er veldig viktig for Bergen, og sikrer oss at vi har et sterkt vestlandsselskap lokalisert i Bergen, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Terje Ohnstad.

Han tror ikke fusjonen vil svekke kommunens verdier, og viser at HSD-aksjen gikk opp 20 kroner da Oslo Børs åpnet i går.

Fusjonen har også solid støtte i fagbevegelsen og de tillitsvalgte i selskapene.

Ifølge Jan Sivertsen, som både er de ansattes representant i Gaia-styret og leder for Vestnorsk Transportarbeiderforening, vil de ansatte stort sett få beholde dagens avtaler og rettigheter i det nye selskapet.

Eventuelle endringer vil skje i nært samarbeid med de ansatte, sier han.

Han mener Mælands argument om at fusjonen vil gi monopol, er et vikarierende argument.

— Hennes motiver er etter min oppfatning kun å få mest mulig penger for aksjene, og ikke tenke på byens befolkning og det tilbudet de skal ha, sier han.

Vil vurdere alternativer

Byrådet mener kommunen bør hente inn tilbud fra flere aktører, og ikke binde seg til HSD gjennom fusjonsplanene.

Monica Mæland og Henning Warloe sier styreleder Gunnar Bakka (Frp) spurte byrådet om deres syn på en eventuell fusjon tidlig i år. Svaret fra Mæland & Co. var negativt. Likevel gikk Bakke og styret videre med fusjonsplanene.

— Jeg reagerer på at Gaia, til tross for veldig sterke signaler fra de største eierne, går ut og nærmest gifter seg, sier Warloe.

Når styret nå likevel har valgt å sette i gang fusjonsprosessen, reagerer byrådet med å undersøke alternativene. De vil nå engasjere analyseselskaper til å finne ut hva kommunen kan få ved å selge sine aksjer i Gaia til andre.

— Det er noe vi er nødt til gjøre, å sette i gang arbeidet med å regne på fusjonen mot andre alternativer. Det arbeidet vil jeg sette i gang umiddelbart, sier Warloe.

Ettermiddagsmøtet

I et møte i går ettermiddag ble byrådet enig med gruppelederne for KrF, Venstre og Frp om å hente inn slike vurderinger utenfra.

— Vi er enige om at Bergen sammen med Os innhenter ekstern kompetanse for å vurdere verdien av vårt eierskap i lys av ulike scenarier, og hva som gir det beste tilbudet til kollektivbrukerne, sier Mæland.

Hun sier de er enige om at vurderingene fra de eksterne konsulentene skal være på plass før bystyret tar stilling til en eventuell fusjon mellom Gaia og HSD.

— Vi får vurdere videre prosessen når vi har fakta på bordet. Viss vi tror det beste er å selge fritt, gjøre vi det, sier hun.

Kommunens eierandel i Gaia kan grovt verdsettes til 200 millioner kroner. Byrådet har tro på at de får best betalt hvis de sammen med Os kan tilby en kjøper aksjemajoriteten i selskapet, fremfor en mindre post i et sammenslått Gaia-HSD.