— Det er viktig for velgerne å vite at kampen for eller imot bybane i Bergen ikke er over. Det er Stortinget, og ikke bystyret i Bergen, som avgjør om det skal bygges bybane eller ikke. Og Stortinget skal avgjøre denne saken etter valget i høst. Derfor er det viktig for oss å gå ut i valgkampen med et klart standpunkt mot bybanen, sier Fremskrittspartiets listetopp i Hordaland, Arne Sortevik, til bt.no.

Fremskrittspartiet i Hordaland startet sin valgkamp i formiddag. Starten gikk på bussholdeplassen i Alle Helgens gate. Der ventet en trolleybuss som partiets fylkesformann, Gunnar Bakke, hadde hyret (eller lånt?) for anledningen. Bakke er, i parentes bemerket, styreformann i Gaia Trafikk.

Turen gikk deretter rundt Strandkaien-kvartalet, opp til Mannsverk og tilbake til sentrum.

Treleddete busser

— Men hvordan vil dere drive valgkamp i utkantene av fylket på motstand mot bybanen?

— Jo, bybanen vil bli forferdelig dyr både å bygge og drive. Og det er blitt sagt at det kan komme på tale å ta av samferdselsmidlene til Hordaland fylke for å holde bybanen gående. Det betyr at bygging og drift av bybanen kan gå ut over viktige og nødvendige veiutbygginger andre steder i fylket, sier Arne Sortevik.

I stedet for bybane vil Frp satse på Metro-Buss, 25 meter lange, treleddete busser, som Gaia Trafikk har utredet.

— Bussalternativet er mye billigere både å bygge ut og å drive, men det politiske flertallet i Bergen valgte det dårligste og det dyreste alternativet, understreker Sortevik.

- Fire, minst

Fremskrittspartiet går inn i valgkampen med 19,7 prosent av stemmene på en fersk meningsmåling i TV2. Det er partiet fornøyd med.

— Fra Hordaland skal vi ha inn fire på Stortinget, minst, sier Gunnar Bakke. Nr. 2 og 3 etter Sortevik, Gjermund Hagesæter og Karin S. Woldseth, burde i hvert fall være trygge på en plass. Kampplassen er overlatt Georg Indrevik. Gjermund Hagesæter sitter i finanskomiteen, og han lovet å kjempe for lavere skatter og avgifter. Samtidig vil partiet bruke flere statlige kroner på sykehusene, på eldreomsorgen og på veiutbygging. Frp vil for eks. avvikle alle bompengeprosjekter og erstatte bompengeinntektene med penger fra statskassen. Dugnad for vedlikehold

— Vi betaler jo 53 milliarder kroner bare i bilavgifter. Men bare 13 milliarder av dette går tilbake til veibygging, sier Hagesæther.

Arne Sortevik nevnte spesielt vedlikeholdet på fylkes- og kommunale veier som er forsømt felt. Der foreslo han en dugnad med sterkt statlig engasjement, på samme måte som det har vært eksempler på når det gjelder vedlikehold av skolebygg.