108 stemmer for — og to blanke stemmer - forteller det meste om fred og fordragelighet i Hordaland Frp. Gunnar Bakke vant formannsvalget uten motkandidater.

— Jeg håper å fortsette slik Jan Koløy har jobbet for å samle partiet. Han har vært en godviljens mann, noe vi har trengt de to siste årene. Mitt mål er også å være samlende, sier Bakke.

Men bakermesteren fra Arna ønsker ikke bare å være snill og trivelig. På fylkesårsmøtet i dag vil han kritisere stortingsgruppen for vedtaket om å forby skaut i skolen.

- Frihetens parti

— Frp er et frihetens parti og dette kjenner jeg i ryggmargen. Dersom man ønsker å bidra til integrering, er dette å starte i feil ende, sier Bakke.

Han er ikke redd for en debatt om spørsmålet i fylkeslaget.

— Fylkesårsmøtet er et politisk verksted der vi må kunne diskutere alle spørsmål. Og selv om stortingsgruppen har gjort et vedtak må det være lov for fylkeslaget å mene noe annet. Jeg utelukker ikke at dette kan bli en sak på landsmøtet.

Bakke har vært medlem i Fremskrittspartiet i svært mange år. Han kjenner kampene i partiet og mener Frp aldri har hatt bedre muligheter for å spille en viktig rolle i lokalpolitikken i fylket.

Sterkere på banen

— Vi skal komme sterkere på banen i politiske saker. Forutsetningene er de beste. Vi har ordførere i Os og Austevoll. Vi styrer fylkeskommunen sammen med Høyre og KrF, og vi utgjør det parlamentariske grunnlaget for byrådet i Bergen. Det gir oss muligheter for å vise frem politikken vår for velgerne.

Formannen er ny, men den øvrige ledelsen fikk fornyet tillit, det gjelder både politisk nestformann Arne Sortevik og organisatorisk nestformann Gustav Bahus. Begge uten motkandidater.