Planen til Dag Skansen (H) var å samle hele bystyret om å bygge Bybanen fullt ut innen 15 år. Slik gikk det ikke — men en bieffekt ble det: Nå er også Frp for å bygge ut Bybanen.

Både byrådspartiene og opposisjonen i bystyret gikk inn for en utbygging til både Flesland, Åsane, Haukeland og Fyllingsdalen innen 2020 til 2025. Men de klarte ikke å enes.

Årsak: Mens byrådspartiene ikke ville nevne spørsmålet om finansiering, stilte opposisjonspartiene på venstresiden krav om det.

Finansiering handler om statlige penger som belønnignsmidler. Det betyr igjen en rushtidsavgift i bomringen, såkallet køprising. Det er både Høyre og Frp ihugede motstandere av.

Synspunkter på saken? Si din mening her.