OLAV GARVIK

olav.garvik@bt.no

Selv om nominasjonen og den endelige avklaringen formelt sett skjer 11. desember, er så å si all spenning om hvem Fremskrittspartiet skal satse på allerede borte.

Enstemming vedtak

Det er et enstemmig vedtak i nominasjonskomiteen, med ringreven Knut Hanselmann som leder, om at de tre stortingsrepresentantene bør få de samme plassene på listen som sist.

Ettersom det ikke er kommet forslag på motkandidater fra lokallagene er det grunn til å tro at de tre som i dag sitter på Stortinget fra Hordaland Frp vil gli lett gjennom den videre prosessen.

Søviknes på "hedersplass"

Det har lenge vært en viss usikkerhet om hvilken plassering Os-ordfører Terje Søviknes ville få. Nominasjonskomiteen foreslår at han blir oppført på aller siste plass, nummer 21, som er fremhevet som såkalt «hedersplass». Den andre ordføreren som Frp har her i fylket, Helge André Njåstad i Austevoll, er foreslått på 20. plass.

Komiteen begrunner dette med at jobben som ordfører er så viktig at de begge bør få hedersplassene på Frp-listen.

De øvrige kandidatene er foreslått i alfabetisk rekkefølge.