I halvsides annonse i gårsdagens utgave av lokalavisen Sydvesten, inviterer eldrerådet til felles sydentur.

Kåre Husabø, leder i bydelens eldreråd, er forsiktig optimist med tanke på responsen:

— Jeg er ikke sikker på at det er så lett å få til sånt her i Fyllingsdalen. De eldre her liker helst å sitte i Oasen. Spille på automatene er populært, sier Husabø.

Likevel, eldrerådet er villig til å prøve.

I annonsen lokkes det med at Fyllingsdalen bydelsadministrasjon har sagt seg villig til å stille med pleiere.

Bydelsdirektør Harald Inge Anderssen er imidlertid krystallklar på at turen ikke blir en kommunal oppgave.

— Jeg ser på dette som et spennende eksperiment. Og i motsetning til Søviknes sitt opplegg blir det absolutt ingen topptung befaring og ingen deltakere fra kommunen utover de pleieskolerte, bedyrer Anderssen.

— Hva med pleierne, de er jo lønnet av kommunen?

— Her tenker vi å tilby tur for pleiere med ryggproblemer som går på en eller annen form for attføring. På turen skal deres oppgave begrenses til slikt som å sortere medisiner, kjøpe vann og peke på dørstokken. Vi snakker dessuten om en eller to pleiere for en gruppe på 60, sier han.

Frp-politiker Erna Mundal Pedersen var selv deltaker på første tur til Kypros. Tilbake i Fyllingsdalen reiste hun tanken om en tur for fyllingsdølene.

Bydelsadministrasjonen kvitterte med å invitere frivillige lag og organisasjoner til et første møte. Med nedslående respons. Bare eldrerådet samt de to initiativtakerne stilte.

Disse ble så samlet i en komité og fikk annonse betalt av eldrerådet. Tirsdag 26. februar er det tillyst informasjonsmøte.

— Så får vi se hvordan interessen er. Fyllingsdølene er noe for seg sjøl, mener Kåre Husabø.

FOR FYLLINGSDØLER: Slik kan de få det, fyllingsdølene som blir med på Sydenutflukt for eldre. ARKIVFOTO: SCANPIX