Fremskrittspartiet har gitt de mest lukrative vervene i fylket til folk som er aktive i kommunepolitikken. Å sitte i fylkesutvalget lønnes som en 25 prosent stilling, og fylkeskommunen forventer at arbeidsinnsatsen skal være tilsvarende.

Tidligere var det vanlig at ordførere satt i slike posisjoner, men nå velger de fleste partiene å la fylkespolitikerne konsentrere seg om fylket. Bare ikke Frp.

Diskuter politikerlønningene nederst i saken!

Feite verv

Disse tre er valgt ut til å representere Frp i fylkesutvalget:

  • Petter Kvinge Tvedt (22) er politisk rådgiver for byråd Liv Røssland. For plassen i fylkesutvalget mottar han 161.000 kroner, som politisk rådgiver mottar han 423.000 kroner. Det gir ham en årsinntekt på 584.000 kroner.
  • Terje Søviknes (40) sitter i fylkesutvalget, er gruppeleder for Frp og ordfører i Os. Godtgjørelsen fra fylkeskommunen er 355.500. Som ordfører mottar Søviknes 590.000 kroner. Ordføreren har flere andre politiske verv som gjør at han samlet mottar nærmere en million kroner i lønn og godtgjørelse.
  • Monica Nilsen (48) er bystyrepolitiker i Bergen. For plassen i fylkesutvalget får hun 161.000 kroner. Som bystyremedlem og komitémedlem kan hun hente ut en godtgjørelse på rundt 90.000 kroner, avhengig av oppmøte. I tillegg er hun medlemskontakt i Bergen Frp, og har ingen annen jobb ved siden av.

— Bruker helgene

— Fylkesutvalget tar mye tid, men det er umulig å gi noe timetall, sier Nilsen.

Kvinge Tvedt medgir at det blir en hektisk hverdag fremover, hvis han skal klare å skjøtte pliktene både som politisk rådgiver og fylkespolitiker.

— Jeg må bruke kveldene etter at jeg kommer fra jobb og helger på å lese sakspapirer. Det blir ikke mye fritid, men jeg brenner for dette, sier han.

22-åringen hadde vært med i Fremskrittspartiets Ungdom i flere år da han i fjor fikk stillingen som gruppesekretær i bystyret. Da måtte han legge studiene i markedsføring ved BI på hyllen. Etter valget i høst har politikken overtatt fullstendig.

— Hobbyen min er blitt jobben min. Jeg er utrolig glad for å få en sånn mulighet til å jobbe heltid med politikk. Men målet mitt har ikke vært feite verv. Jeg har brukt kvelder og helger på politikk uten å få penger for det i flere år, sier han.

- Ikke bevisst politikk

I tillegg til de tre i fylkesutvalget, har flere andre lukrative verv blitt fordelt til folk som fra før har godt betalte verv i kommunene (se egen sak).

Formann i Hordaland Frp, Gunnar Bakke, er selv ordfører i Bergen og sitter i fylkestinget. Han sier at det ikke er bevisst politikk å samle mange verv på få hender.

— Fylkestingsgruppen gjør en vurdering av hvem som kan og hvem som har kompetanse. Det er en tilfeldighet at det ser ut som det gjør nå, sier han.

— Er det et tegn på at Frp ikke har så mange kompetente politikere å ta av?

— Nei, vi har etter hvert like mange å ta av som andre partier. Men det er ikke alle som har tid og mulighet til å jobbe med dette. Det er krevende hvis man for eksempel har en full jobb ved siden av, sier Bakke.

Kuppet i fjor

På fjorårets nominasjonsmøte i Bergen Frp ble han selv offer for et kupp fra salen. Opprørerne klaget på at en liten klikk fordelte vervene seg imellom, og stemte inn Steinar Frøiland på annenplass i stedet for Bakke. Frøiland har ikke fått andre verv enn å bli medlem av finanskomiteen.

— Det vil alltid være noen som mener at vervene burde vært fordelt bredere. Men vi har hatt ryddige prosesser i Bergen, sier Bakke.

Han har følgende kommentar om Frøiland:

— Han skal tilegne seg politisk kompetanse. Det er en læringskurve å komme inn i politikken. Jeg synes det er sunt at folk lærer seg de politiske irrganger før de får for store oppgaver.

Andre Frp-ere med feite verv

  • Roald Stenseide leder opplærings- og helseutvalget i fylkeskommunen. Han er også leder for yrkesopplæringsnemnden. For disse vervene mottar han 226.000 kroner i året. I tillegg sitter han i formannskapet på Askøy og er gruppeleder for Frp i kommunestyret. Det gir ham 110.000 kroner i inntekt. Samlet godtgjørelse for fritidspolitikeren blir rundt 336.000 kroner.
  • Helge Andre Njåstad leder kultur- og ressursutvalget. For dette mottar han 161.000 kroner. Han er i tillegg ordfører i Austevoll kommune og mottar 570.000 i lønn. Samlet lønn og godtgjørelse er 730.000 kroner.
  • Gustav Bahus leder samferdselsutvalget i fylkeskommunen og har flere andre verv i egenskap av fylkespolitiker. For dette mottar han drøyt 200.000 kroner. I tillegg sitter han i formannskap og er gruppeleder for Frp i hjemkommunen Os. Samlet godtgjørelse ca. 250.000 kroner.

I tillegg har flere av Frps mest profilerte kommunepolitikere sete i fylkestinget. Det gjelder blant annet ordfører Gunnar Bakke i Bergen og varaordfører Georg Indrevik i Fjell.

Diskuter politikerlønningene her!

TJENER 584.000: Petter Kvinge Tvedt (22) har fått en sentral posisjon både i Bergens- og fylkespolitikken etter valget. I går var den politiske rådgiveren for byråd Liv Røssland først på byrådets budsjettkonferanse på Voss. Dermed kunne han ikke være med på fylkesutvalget sitt budsjettmøte i Os.
Sævig, Rune