Frøiland har sendt en klagesak til Eftas overvåkingsorgan ESA om problematikken. Dermed har en ny Frp-er har fyrt av en salve mot byrådet. Steinar Frøiland mener byrådsplattformen bryter med EUs direktiv om bompengeinnkreving.

— Jeg er ikke i tvil om at det er full skjæring mellom EU-direktivet og det at bilistene skal betale for en bybane, sier Frøiland.

Les også: Frps siste bybaneopprør

Usikker stemme

Dermed stiller han spørsmål ved det legale grunnlaget for hele byrådsavtalen mellom Frp, Høyre og KrF. Den bygger på vedtaket i Stortinget om at Bybanen skal finansieres med både bompenger og statlige midler.

På spørsmål om hva han vil stemme neste gang bystyret skal behandle en sak om finansiering av Bybanen, svarer Frøiland.

— Jeg vet ikke svaret ennå. Det er et godt spørsmål som jeg må ta internt.

Eftas overvåkingsorgan ESA har de siste to årene mottatt en rekke klager på ulike bompengeprosjekt landet over. I en artikkel på Frps nettsider oppfordrer medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Arne Sortevik fra Bergen bilister til å klage til ESA.

— Avtalen om å kreve bompenger for å betale for Bybanen er et åpenbart brudd på EUs nytteprinsipp, som betyr at den som betaler bompenger skal ha nytte av det pengene brukes til, sier han.

OK å klage

Sortevik ser ikke noe galt i at også bystyremedlemmer i Bergen Frp sender klage.

— De har den samme retten som alle andre borgere til å klage, men jeg forutsetter jo at de informerer partiledelsen før de sender klagen, sier han.

Det hadde ikke Frøiland gjort.

Etter at BT i går hadde gjort Frps gruppeleder i bystyret Tor Woldseth oppmerksom på Arne Sorteviks oppfordring, informerte han gruppelederne i Høyre og KrF om utspillet.

I Frps bystyregruppe er motstanden mot bompengeavtalen og Bybanen ganske massiv, men i forhandlinger med byrådspartiene har Frp gitt opp motstanden. Flere medlemmer av Frps bystyregruppe deler Sorteviks og Frøilands oppfatning av lovligheten ved avtalen. Gruppeleder Tor Woldseth nøyer seg med denne kommentaren:

— Jeg stiller meg i hvert fall bak spørsmålet om å sjekke lovligheten av å kreve inn bompenger som så skal brukes til Bybanen, sier han.

— Kunne Frps bystyregruppe ha klaget?

— Det er vel ikke aktuelt akkurat nå, sier Woldseth.

- Skjørt samarbeid

Frps samarbeidspartnere søker å avdramatisere klagen.

— Jeg forholder meg ikke til hva representantene gjør privat, men til hva de gjør når det kommer til avstemning i bystyret. Vi hadde hatt et samarbeidsproblem om Frps bystyregruppe hadde klaget, sier KrFs gruppeleder Filip Rygg.

I opposisjonen vekker derimot Frøilands klage og Sorteviks oppfordring atskillig mer oppsikt.

— Jeg tror dette byrådssamarbeidet er særdeles skjørt. Det kommer ikke til å bli første gang at vi ser bystyremedlemmer fra Frp undergrave byrådsavtalen, sier kommunalråd Ruth Grung (Ap).

Gruppeleder Hans-Carl Tveit (V) mener klagen er problematisk.

— Man kan ikke skille mellom privatpersonen og bystyremedlemmet. Frøiland er en del av det parlamentariske grunnlaget og da forventer man at han opptrer lojalt til avtalen. Jeg frykter Frp på sikt vil forsøke å stikke kjepper i hjulene for Bybanen, sier han.

Hva mener du? Diskuter saken her!