Trygve Karlsen bygget garasje i Finnbergåsen og måtte søke om dispensasjon fra veiloven fordi det ene hjørnet av garasjen står fem meter fra offentlig vei, ikke seks meter som regelverket tilsier.

«Regler er regler»

Han mistet munn og mæle da han fikk regningen fra kommunen. I tillegg til det ordinære byggesaksgebyret på 6000 kroner, måtte han betale 10.000 kroner i «behandlingsgebyr for dispensasjonssøknad».

— Jeg trodde det var en feilskriving eller en misforståelse og kastet meg på telefonen til byggesaksavdelingen. Men der kunne de bare opplyse at jo da, slik var reglene, og jeg måtte bare betale, sier Karlsen.

_Les også:

— Dette lukter ekstraskatt_

Nye satser i år

Forklaringen er at Bergen kommune endret gebyrene fra 1. januar. Byggesaksbyråd Øistein Christoffersen (Frp) mener det tidoblede gebyret er helt naturlig.

— Dette er priser etter selvkostprinsippet. Vi tar priser som er reelle ut fra hva tjenesten koster. Til nå har skattebetalerne subsidiert andres søknader. Det er helt urimelig, sier Christoffersen.

I stedet for å sette et gebyr i hver enkelt sak, vurderer nå byggesaksavdelingen alle dispensasjonssaker under ett og har fastsatte et snittgebyr på 10.000 kroner. Dette har gitt spesielt sterkt utslag for dispensasjoner fra avstandskrav i loven. Gebyret var 1000 kroner i 2007. Dispensasjoner fra plangrunnlag har økt fra 2500 kroner.

— I fjor subsidierte bykassen halvparten av saksbehandlingen. Grunntanken er at det skal være billig å følge planene. Med en gang du begynner å søke om dispensasjoner, blir det mye tyngre å behandle dem, sier byggesaksbyråden.

At de 10.000 kronene er basert på et gjennomsnitt og ikke ut fra hvor mye hver sak faktisk koster, mener Christoffersen er nødvendig.

— Helt hundre prosent riktig blir det ikke. Samtidig er prisen heller ikke helt urimelig. Det er ikke praktisk mulig å basere hver enkelt sak på timepris.

Totalvurdering

Dispensasjonssøknader utløser en haug med ekstraarbeid, ifølge konstituert byggesakssjef Else-Kristin Foss Vikenes.

— Jeg har forståelse for at noen kan synes at gebyret er for høyt i deres sak, men vi måtte foreta en totalvurdering. Prisen er i samsvar med at byggesaksbehandlingen skal skje etter selvkost og snittpris er et allment akseptert prinsipp for beregningen, sier Vikenes.

— Hva er så spesielt med dispensasjoner i byggesaker?

— Noen saker gjøres unna forholdsvis greit, andre tar mye tid og innebærer mange møter. Sakene må gjerne behandles på forskjellige nivåer og vi må få uttalelser fra forskjellige faginstanser. Er naboer involvert blir behandlingen ofte ekstra ressurskrevende.

- Kan tillate seg alt

Trygve Karlsen var klar over at det var et gebyr å betale for dispensasjonssøknader, men hadde ventet seg en tusenlapp eller to ut fra tidligere satser.

— Men dette var ikke til å tro. Det er vel ingen andre enn kommunen som kan tillate seg en tidobling av prisen over natten, sier den oppgitte garasjebyggeren, som nå lurer på om han har noe å hente på å klage på regningen.

Sukker og betaler

— Men det nytter vel ikke. Du kommer ingen vei med byråkrater som bare henviser til forskrifter og reglementer. Jeg tror de fleste i min situasjon bare sukker og betaler. Kanskje er det de helst vil, folkene i kommunen, sånn at de kan gjøre akkurat som det passer dem, sier Trygve Karlsen.

Garasjen hans ligger i en liten blindvei uten gjennomgangstrafikk. Ingen naboer har protestert.

Brekke, Eirik