— Regjeringen har satt en dato som utløser rett til barnehageplass som tvinger familiene til å planlegge. Det er kunstig og fratar familiene fleksibilitet, sier Solveig Horne, Frps talskvinne i barne- og familiesaker på Stortinget.

For å ha krav til barnehageplass fra august det året barnet fyller ett år, må barnet være født før 1. september året før. BT skriver i dag at det står flere tusen barn i kø og venter på plass, som følge av dette.

En veldig dårlig regel, mener Frp. Det er uttrykk for «formynderstaten» og skylden har regjeringen, sier Horne. Deres «fremste mål synes å være et ønske om å overstyre familiers valgfrihet», mener Horne. Hun tror og håper at hun skal få med seg Høyre og KrF på en omlegging av opptaksordningene til barnehagene.

Stemte mot i Oslo og Bergen

Men en ting er hva et parti mener nasjonalt, hva de gjør lokalt kan være noe ganske annet. Både i Oslo og Bergen har Frp, sammen med Høyre og KrF stemt ned forslag om to hovedopptak. I Bergen så sent som i mars i år.

I dag er det kommunene selv som styrer barnehageopptaket. Det er regulert at barnehageloven som stiller minimumskrav om ett årlig hovedopptak. Loven gir kommunene full frihet til å operere med flere hovedopptak eller løpende opptak til barnehagene, hvis de ønsker det. I Bergen er forslag om to hovedopptak i året fremmet en rekke ganger. Senest i mars i år.

— Det er hver gang stemt ned at partifellene til Solveig Horne og de partiene hun håper å få med seg, sier Pål Hafstad Thorsen (Ap), leder for oppvekstkomiteen i Bergen.

— Men er utspillet fra Horne representativt for hva Frp mener, ser de nå i riktig retning. Får Horne Frp i Bergen til å stemme for det hun selv foreslår, er det flertall for en endring i Bergen.

— Vi foreslo to hovedopptak i Oslo våren 2011. Da ble det stemt ned av Frp, H, V og KrF. Mener Frp dette, kan de jo begynne med å støtte dette i de største byene, så sikrer de flertall, sier Rina Mariann Hansen, nestleder for Aps bystyregruppe i Oslo.

— Det er bra at Frps politikere mener dette nasjonalt. For dette er et stort problem, men da bør de følge opp lokalt. Det virker som Frp ikke er helt i takt med egne lokalpolitikere.

Likestilt finansiering

— Det er beklagelig hvis de ikke har fått løst dette problemet. sier Solveig Horne.

Frps forslag om løpende opptak, møter ingen forståelse hos Bergens barnehagebyråd, Harald Victor Hove (H).

— Hvis stortingspolitikerne tror at utfordringene løses ved å øke antall opptak til barnehagene, har de liten kontakt med virkeligheten for lokalpolitikerne, sier Hove.

— Det blir jo ikke flere barnehageplasser av å øke antall hovedopptak. Vi tar jo inn barn fortløpende hele året og har derfor allerede et løpende opptak. Utfordringen vår er å skaffe nok plasser. Det er et problem fordi finansieringen Stortinget har vedtatt, ikke er god nok.

— Vi er klar over at dette vil medføre er en ekstra kostnad for kommunene. Frp på Stortinget vil legge flere penger inn i budsjettet til både flere plasser og flere opptak, sier Horne.

— I tillegg vil vi ta tilbake finansieringen av barnehagene fra kommunene til staten, slik at vi sikrer 00 prosent likestilling av private og kommunale barnehager. Det vil gjøre at flere private aktører vil bygge nye barnehager.

Hva mener du om saken? Si din mening under!

barnehagekøen_3.jpg