KARI PEDERSEN

Dessuten sier Frp nei til å overføre stillinger fra sykehjemmene til åpen omsorg, slik byrådet la opp til.

— Selv om åpen omsorg trenger flere folk, vil det være helt feil å ta stillinger fra sykehjemmene, sier Liv Røssland, gruppeleder for Frp og leder av komité for helse og sosial.

I går behandlet komiteen byrådets spareplan for eldreomsorgen. I et forsøk på å hindre nye budsjettoverskridelser har byrådet foreslått å kutte 65 stillinger ved byens 21 kommunale sykehjem.

28 av disse 65 stillingene er såkalt pleienære stillinger og blir ikke fjernet før bystyret har gitt klarsignal. Dette er det nå tvilsomt om bystyreflertallet går med på.

Byrådet ville overføre disse 28 stillingene til åpen omsorg, men også det sier Frp nei til. En slik overføring vil Frp vurdere på nytt den dagen byråden legger frem en ny handlingsplan, heter det i forslaget som i går fikk flertall i komiteen.

— I de stillingene som nå blir kuttet er det trolig flere aktivitørstillinger. Støtter dere det?

— Nei. det gjør vi ikke. I budsjettavtalen med byrådet plusset vi på 9,8 millioner kroner til eldreomsorgen, penger som blant annet skulle gå til å opprettholde aktivitørene. Dette forutsetter vi nå at byråden rydder opp i, sier Liv Røssland.