Senest i forslaget til statsbudsjett for i år var Frp mot videre satsing på Bybanen, fordi den ikke er koblet til det nasjonale jernbanenettet. Nå er tonen blitt en annen.

— Når flertallet mener at Bybanen er til det beste for bergenserne, aksepterer vi det. Men det er staten som må ta hele regningen, og ikke bergenserne gjennom bompenger, mener Frps talsmann for samferdsel.

Det er i innstillingen til Bergensprogrammet at Frp gjør avbikt i sin motstand mot Bybanen.

Resten av Stortingets partier slutter helt og fullt opp om hele programmet, som inkluderer økte bompenger, kanskje alt fra i sommer.

- Kan ikke klage på tempoet

Frp mener at hele Bergensprogrammet på 9,4 milliarder, skal betales over statsbudsjettet, mens flertallet vil hente inn 5,8 milliarder fra bilistene.

— Jeg vil understreke at Stortinget går inn for de forslagene som Bergen kommune og Hordaland fylke har tilrådd, etter en lokalpolitisk behandling, sier Magne Rommetveit (Ap).

Han er saksordfører for Bergensprogrammet, som skal bankes gjennom i Stortinget den 28. mai.

— Så fra den 29. må gjerne Bergen begynne å kreve inn de nye, forhøyede bomsatsene, sier han.

Og legger til:

— Ingen kan klage på tempoet her på huset. Stortinget vil ha brukt fire uker fra vi fikk saken, til vedtaket er fattet. Det må være bra, mener han.

Bygger for 33 milliarder

Med Bergensprogrammet på plass vil det bli investert for 33 milliarder kroner i vei og bane i Bergen og nærmeste omegn de neste ti årene, ifølge Rommetveit. Han har laget en oversikt over alle forslag som er varslet i Nasjonal Transportplan, pluss prosjekt som alt er i gang.

Da inkluderer han tilfartsveier både mot Os (E39) og mot Fjell (Sotrasambandet).

- Hvor stor del av disse 33 milliardene vil bli krevd inn som bompenger?

— Det vet jeg ikke, for de ulike prosjektene har jo ikke kommet til Stortinget ennå. Men uansett er det en betydelig investering man står overfor i bergensområdet, mener mannen som nå loser Bergensprogrammet med sine drøye ni milliarder frem til endelig vedtak.