Stortingspolitiker Jan Arild Ellingsen (Frp) mener Spesialenheten skjøt over mål da de avgjorde at ingen enkeltpersoner i politiet kan straffes for måten Monika-saken ble håndtert på.

— Det man har gjort er å pulverisere ansvaret. En foretaksstraff er en kollektiv avstraffelse av en hel etat, mens det i realiteten er noen få personer på toppen som har gjort feil. Foretaksstraff har blitt mer og mer vanlig, og det er en uting. Man slutter å se etter de ansvarlige, og går på selskapet i stedet, sier Ellingsen, som sitter i Stortingets justiskomité.

— Ledelsen har sviktet

- Hvor mener du ansvaret burde vært plassert?

— Det er åpenbart på alle som har fulgt med på Riksadvokatens granskingsgruppe, at her har ledelsen gjennomgående sviktet. De har sett bort fra åpenbar informasjon som burde gitt et annet resultat.

Sakene mot to av de mistenkte politifolkene ble henlagt fordi forholdet var foreldet. Ellingsen mener bestemmelsen om to års foreldelsesfrist bør tas opp til vurdering.

— Det kan være gode grunner til at foreldelsesfristen er kort når strafferammen er lav. Men jeg mener både Politidirektoratet, Justisdepartementet og Stortingets justiskomite bør vurdere dette på nytt. Dette handler om omdømmet til politiet, og det er ikke rimelig at uansett hvor dårlig jobb man gjør i politiet, så skal man klare å sno seg unna.

- Bot ikke nok

Ellingsen mener det burde vært åpning for å idømme fengsel for tjenesteforsømmelse.

— I en så alvorlig sak stiller jeg meg tvilende til at en bot er tilstrekkelig. Jeg ønsker meg en debatt både om straffereaksjon, og om foreldelsesfrist. I ytterste konsekvens burde offentlige tjenestemenn kunne dømmes til fengsel. Det handler om å synliggjøre ansvaret. Det blir et misforhold når en fyllekjører som kjører av veien uten å skade noen, kan dømmes til fengsel, mens en politileder som gjør graverende feil i en sak som handler om liv og død, slipper unna uten noen straffereaksjon.

Refser politimesteren

Geir Gudmundsen valgte nylig å fratre som politimester i Hordaland inntil videre. Bakgrunnen er det som har kommet frem i kjølvannet av Robin Schaefers bok om hvordan han kjempet for å gjenåpne Monika-saken.

Det har ikke lyktes BT å komme i kontakt med Gudmundsen onsdag.

— Jeg forutsetter at politimester Geir Gudmundsen ikke får bonus for i år eller fjoråret. Hvis Politidirektoratet utbetaler det, vil jeg ta opp saken med justisministeren. Og hvis politimesteren har et snev av selvrespekt og integritet, så går han av for godt, sier Ellingsen.

Tillitsvalgt for politijiuristene i Hordaland, Ole Bjørn Mevatne, reagerer på Ellingsens utspill.