SV, RV og Venstre kommer best ut av evalueringen organisasjonen har gjennomført. Listetoppene til fylkestingsvalget er avkrevd svar på en rekke miljøpolitiske spørsmål, alt fra gasskraft og bybane til Hardangerbro.

Her er noen av konklusjonene i Naturvernforbundets «miljøgrill».

  • Bybane: Frp er det eneste partiet som klart avviser prosjektet, mens Høyre er det eneste partiet som setter en kollektivtrase mot sør opp mot bybane-prosjektet. De andre er klart positive til banen.
  • Hardangerbro: Alle partiene, unntatt SV, V og RV, vil bygge broen.
  • Gasskraftverk: Høyre og Frp sier klart ja til konvensjonelle gasskraftverk, resten sier nei. Ap og KrF er imidlertid for gasskraftverk med CO2-håndtering.
  • Veiprising: RV og SV støtter innføring av veiprising for å innføre et godt kollektivtilbud fra Kleppestø, Straume og Knarvik.

Mens Frp får karakteren 1 av 10 mulige, er Høyre nest dårligst i evalueringen med karakteren 3. Ap, KrF og Sp blir vurdert til over middels i miljøpolitikken.

— Skuffende av Høyre i Hordaland. Fylkespartiet makter ikke å leve opp til den profilen partiets miljøvernminister Børge Brende har lagt seg på nasjonalt, mener John Martin Jacobsen, daglig leder i Naturvernforbundet Hordaland. Han er særlig skuffet over at lokale Høyre-politikere sår tvil om støtten til bybaneprosjektet i Bergen.

Jacobsen synes ikke det er noen bombe at Frp kommer dårlig ut i en vurdering av partienes miljøpolitikk.

Fremskrittspartiet har som hovedprinsipp at rent miljø avhenger av at enkeltmennesker tar ansvar i hverdagen, og miljøeffekter oppnås gjennom stimuleringstiltak, ikke statlige pålegg og restriksjoner på for eksempel folks bilbruk.

— Miljøsaker kommer vanligvis langt ned på listen over tema som er avgjørende for folks partivalg?

— Saker som angår folk i hverdagen er viktig foran et valg. Samferdsel og kollektivtilbud er et miljøpolitisk tema mange har et forhold til. Folk irriterer seg når de stanger i kø eller må stå på en overfylt buss. For en miljøorganisasjon som Naturvernforbundet er det viktig å opplyse- og gi råd til velgerne om hvilke partier som har de mest miljøvennlige løsningene. Dessuten er det et mål å presse partiene til å gi løfter nå i valgkampen og så være vaktbikkje for å fortelle folk ved neste korsvei om de har holdt det de lovet, sier Jacobsen. Han minner om at et parti som KrF har mye å svare for.

— Før valget i 2001 lovet partiet 25 prosent billigere bussbilletter. I stedet har takstene økt med 15 prosent. Et gedigent løftebrudd, fastslår Jacobsen.