Styrelederen i Helse Bergen har fått mange reaksjoner, både positive og negative, etter at hun fortalte om oppholdet sitt på Åstveit Helsesenter.

– Jeg ser ikke på meg selv som noen sytekopp. Og jeg holder fast ved at rehabiliteringstilbudet ikke er godt nok i forhold til de kravene vi må stille i et moderne samfunn, sier hun.

Frøiland understreker at det aldri har vært hennes poeng å henge ut bestemte institusjoner.

– Men det er ingen tvil om at vi trenger langt flere plasser og et mer variert rehabiliteringstilbud enn det vi har i dag.

Hun peker på at moderne institusjoner må være tilpasset yngre arbeidsgrupper og pasienter som skal tilbake til arbeidslivet. Disse krever er mer variert tilbud og bedre service enn de private institusjonene gir i dag.