I løpet av helgen kom en rekke meldinger om hærverk og veltede gravstøtter på kirkegårder i Bergen.

Mandag var en medarbeider fra Bergen kirkelige fellesråd ute for å undersøke flere kirkegårder.

— Vi har fått en flere tips om liggende støtter på ulike kirkegårder, blant dem Solheim, Loddefjord og Storetveit, sier enhetsleder Anne Bjordal Jønsson for gravplassmyndigheten i Akasia, som er en del av Bergen kirkelige fellesråd.

Teleløsning

På Solheim gravplass er gravferdsmyndigheten ikke i tvil om at vandaler har vært på ferde. Der er gravstøtter systematisk veltet på rekke og rad.

Undersøkelsene viser imidlertid at det på minst én av kirkegårdene de har fått melding fra, er større krefter enn pøblete mennesker som står bak «hærverket».

På Storetveit kirkegård er mer enn ti gravstøtter veltet, mens mange flere heller stygt i den ene eller andre retningen.— Her ligger nok litt av forklaringen i vårløsning og litt i alder på gravminnene, sier Jønsson.

Hun forklarer:

— I løpet av vinteren kan frosten gjerne skyve gravminnet slik at det blir skjevt. Når det blir varmere i været, og frosten slipper taket, løsner det og velter.

Det er særlig gravminner av litt eldre dato som er utsatt.

— Det har med hvordan man fundamenterte gravminner tidligere, i forhold til i dag. Hvis ikke fundamenteringen holder helt mål, vil støtten gjerne sige litt frem når telen går, sier Jønsson.

Med årene vil de aller fleste gravminner trenge å bli rettet opp litt, ifølge enhetslederen.

— Noen kan stå støtt i 40-50 år, mens andre kan begynne å sige etter ti år.

Pårørende får regningen

Gravferdsmyndigheten får hver vår melding om en del veltede gravstøtter.

— I tillegg til dem som velter av seg selv, legger våre ansatte ned gravminner som de ser har begynt å helle. De kan utgjøre en fare for folk som beveger seg på gravplassen, sier Jønsson.

Det er fester av graven som er ansvarlig for gravminnet, og som må sørge for å få rettet opp en veltet gravstøtte. Akasia anbefaler å hyre inn profesjonelle til å ta seg av jobben.

— Det er ingen regel som sier at du må få noen til å gjøre det for deg. Men fordi det skal gjøres i henhold til gravplassvedtekten, som fastsetter regler om blant annet fundamentering, er det for de fleste lite hensiktsmessig å gjøre det selv, sier Jønsson.

Akasia tilbyr å ta jobben for en fast pris.

— Eller så kan de ringe et steinfirma. Vi anbefaler dem gjerne å sjekke begge deler, for å sikre seg best mulig pris. Mens vi operer med en enhetspris, vil et steinfirma kunne gi en mer konkret vurdering av hvor omfattende det enkelte tilfellet er, sier enhetslederen.

gravstøtter4.jpg