Den ene bilen kom over i motsatt kjørefelt og traff en møtende bil.

To personer ble sendt til Haukeland universitetssykehus, den ene med luftambulanse, den andre med vanlig ambulanse. I tillegg ble tre personer sendt til et lokalt legekontor for undersøkelse.

Ulykken skjedde på østsiden av tunnelen, der det er en liten bro over et vann. Sjåføren kan ha mistet veigrepet fordi det er spesielt glatt på broen.

I timene etter ulykken var det omkjøring om gamleveien.