• Vizrt : «Digitale nyvinninger i det amerikanske presidentvalget», v/Petter Ole Jakobsen, CTO, Vizrt.
  • TV2 : «Valg på TV – og andre digitale flater» Video med goodies fra besøk hos CNN, samt TV2s tanker om valgdekning i flere medier/skjermflater. v/ Ronny Oksvold, prosjektleder valg 2013. * UiB : «Sosiale mediers betydning i valgamp og valgdekningen» Med fokus på Twitter. Hallvard Moe, medieforsker, UiB
  • Amedia : »Journalistisk og teknologi i valgdekningen – muligheter, hensyn og avveinger for norske mediehus». v/ Pål Nedregotten, utviklingsdirektør Amedia — via Skype.

Deltakere i tillegg til de ovennevnte: Redaksjonssjef Erik Bolstad fra NRK , sjefredaktør Anders Nyland fra BA og nyhetsleder Trond Olav Skrunesfra BT får fem minutter til å kommentere og presentere sine tanker.

Åpen diskusjon med innspill fra publikum.