Bystyret tok selvkritikk for å ha latt legatet leve sitt eget liv, men stilte samtidig meget kritiske spørsmål til legatforstander Jan Einar Greve.

— Bystyrets vedtak må tolkes som knusende kritikk av legatforstander. I denne saken er det bedrevet en underlig og uforståelig sammenblanding av roller, der legatforstander har gitt seg selv oppdrag, sa Tom Skauge SV. Han ville vite om byrådet i det hele tatt hadde tillit til Greve, som forvalter av Frøkenstiftelsens interesser.

Finansbyråd Trond Tystad ville ikke svare på om Greve har byrådets tillit.

— Et spørsmål om tillit er ikke et spørsmål som drøftes i dette forum. Uten at det betyr at jeg har sagt verken det ene eller det andre. Nå er det etablert et styre det skal gå gjennom kostnadene i styrets administrasjon, sa Tystad.

På vegne av kommunen tok han kritikk for at kommunen i liten grad har engasjert seg i forvaltningen av legatet.

Forsøket på å selge den firedelen av Fosswinckelsgate 32, som Frøkenstiftelsens legat eier, ble avvist av et samlet bystyre.

Bystyret vil nå ha et eget styre der beboerne er sterkt representert. Styrets ble pålagt å gjennomgå hele økonomien i stiftelsen og se mer kritisk på rehabiliteringsplanene som er lagt på bordet.

— En må nå konsentrere seg om å hindre at stiftelsens midler fordufter til ting som ikke direkte kommer damene i bygården til gode, sa Torstein Dahle (RV).