Det var i et intervju med BT torsdag at BKK-sjefen uttalte at fremtidens store kraftunderskudd bør løses gjennom et bedre overføringsnett her hjemme og flere kabler til Europa.

— Neteland uttaler seg som forretningsmann og representant for et kraftselskap som skal tjene penger. Det har han selvsagt lov til. Men for oss politikere er det viktigere å tenke helhet, og sikre folk både nok strøm og billigere strøm. I dag er folk engstelige for om energinasjonen Norge i det hele tatt vil være i stand til å dekke behovet. Og denne frykten gjør seg gjeldende trass i at vi har enestående muligheter til å sikre oss nok energi, sier stortingsrepresentant Frøiland.

Hun sier det er et politisk ansvar å sørge for lavere strømpriser, og mener bygging av de planlagte gasskraftverkene på Kollsnes og Kårstø er svaret på kraftunderskuddet.

— Men Naturkraft vil jo ikke bygge gasskraftverkene fordi de ikke anses som lønnsomme investeringer?

— Det skyldes at regjeringen sender uklare signaler om hvilke krav de vil stille til utbyggerne. Jeg er enig med Statoil-sjef Olav Fjell som sier at politikerne nå må si klart ifra om de virkelig ønsker å bygge gasskraftverk. Og hvis regjeringen gjør det, kan de legge forholdene til rette for utbygging, mener Frøiland.

Hun sier de planlagte gasskraftverkene bør bygges før det er utviklet såkalt CO2-håndtering. - Det er ingenting i veien for at de konvensjonelle gasskraftverkene kan utstyres med den nye teknologien når den foreligger på et senere stadium, sier Frøiland.

— Er ikke problemet at vi er en nasjon av storforbrukere av energi?

— NVE har fastslått at det ikke er stort mer å hente på energiøkonomisering. Vi kan ikke forlange mer av folk på dette området. Forbruket avspeiler nordmenns levesett. Dessuten er nå Norge et land med mye kulde. Innbyggerne må kunne forvente at de skal slippe å fryse hjemme i sine egne boliger. Og da må vi politikere ta ansvar og sørge for at lavere strømpriser, mener Frøiland.

MÅ TA ANSVAR: - Som politikere må vi ta samfunnsansvar, og da kommer vi ikke utenom gasskraft, mener Ranveig Frøiland. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND