— Jeg tror det blir forventet at vi politikere skal har en større ombudsrolle enn det tidligere styret. Derfor blir vi nok mer synlig i forhold til kravet om at skjevfordelingen må rettes opp, sier den tidligere olje- og energiministeren.

Sammen med Oddny Miljeteig (SV) og Høyre-politikerne Sigurd Hille og Albrigt Sangolt skal Frøiland bringe nytt, politisk blod inn i styret. Det var helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad som i høst bestemte at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene må være folkevalgte. Frøiland innser at oppgaven blir vanskelig.

— Dette er et meget utfordrende verv. Det blir neppe stille rundt helsespørsmål i fremtiden; til det betyr sykehusene for mye for folk.

— Med tanke på konflikten rundt budsjettet i Helse Bergen, kan ikke du lett komme i krysspress mellom din rolle som eiernes representant og folkevalgt politiker?

— Konflikter har man alltid med seg som politiker. Det er viktig å ha begge perspektivene, men jeg tror den nye regjeringen ønsker å styrke ombudsrollen.

Selv om Frøiland varsler at hun vil stå på barrikadene for Helse Bergen i Oslo, betyr ikke det at direktør Anne Kverneland Bogsnes får frie tøyler.

— Budsjettet må vi holde. Men jeg ser frem til å samarbeide med Bogsnes, sier Frøiland.

I det nye styret sitter følgende:

Styreleder: Ranveig Frøiland, Fjell (Ap)

Nestleder: Kari Tove Elvbakken, Bergen

Helge Bryne (fra Helse Vest)

Britt Frøyen (ansattrepresentant)

Sigurd Hille, Bergen (H)

Signy Midtbø Riisnes, Masfjorden

Oddny Miljeteig, Bergen (SV)

Erling Mjanger (ansattrepresentant)

Albrigt Sangolt, Sund (H)

Mabel Wiik (ansattrepresentant)