KARI PEDERSENkari.pedersen@bt.no Saken dreier seg om et søksmål reist av Ranveig Frøilands nevø Asgeir Sundal. Høsten 1997 var Sundal på besøk hos sin onkel og tante, Ranveig og Arild Frøiland, da et trinn i tretrappen opp til huset sviktet. Nevøen falt og skadet rygg og nakke så hardt at han siden har vært arbeidsufør. I disse dager prøver han seg i 50 prosents stilling, forteller Sundals advokat Jon Olav Holvik til Bergens Tidende.I følge Holvik var et råttent trappetrinn årsak til ulykken. På vegne av Asgeir Sundal har Holvik gått til sak mot ekteparets forsikringsselskap Sparebank1 Skadeforsikring AS. I første omgang bare for å få konstatert ansvar, for vi vet ennå ikke om Sundal noen gang vil bli fullt arbeidsfør igjen. Spørsmålet om erstatningsbeløpets størrelse må derfor vente til senere, sier Holvik.Selv om søksmålet retter seg mot forsikringsselskapet, handler saken om hvilket ansvar Frøiland har for å vedlikeholde eiendommen sin, mener Holvik. — Jeg ser det slik at som eier har de plikt på seg til å holde trappen i en slik stand at ingen skader seg i den. Trappen er jo åpen for alminnelig ferdsel, sier Holvik.Det er avisen VestNytt som forteller om trappesaken i Fjell. Ifølge VestNytt er saken berammet over to dager i Midhordland herredsrett med start 24. april.Foreløpig er bare Arild Frøiland stevnet som vitne, ikke hans mer berømte kone. Frøiland er imidlertid uvillig til å kommentere uhellet i trappen eller rettssaken. - Dette skjedde for flere år siden. Jeg avventer rettssaken og vil ikke gi noen kommentarer nå, sier Frøiland til Bergens Tidende.