GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.noOgså kasserer Ingunn Sande og styremedlemmene Harald Schelderup og Olav Mongstad ble gjenvalgt.

Nye styremedlemmer ble Anne Gine Hestetun og Trine Pettersen.

Det ble også gjenvalg på Aud May Hundvin som leder for kvinnepolitisk styre.

For øvrig vedtok årsmøtet: * Å si ja til norske sjøfolk på norske ferjerederi ved å gi norske fergerederi de samme konkurransevilkårene som de nordiske konkurrentene.

  • Å kreve felles standard for alle som i dag mottar stønad fra det offentlige. Årsmøtet går og mot å beregne barnetrygd som inntekt for dem som mottar sosialhjelp.
  • Vesentlige billigere barnehager og nei til kontantstøtten. På sikt bør barnehagene bli gratis.
  • Gratis grunnskole uten noen form for foreldrebetaling.
  • Å heve stipendandelen for studielån til 50 prosent.
  • At Vestlandsrøyret — et gassrør som skal forsyne Vestlandet med gass - må bygges ferdig med solid statlig støtte.
  • Å kreve 30 millioner kroner til kollektivtrafikken i Bergen til neste år.
  • Å bevare ulvestammen.