Den gamle brannstasjonens uvisse skjebne er temaet for en del journaliststudenter fra Universitetet i Bergen. De har tatt dette for seg som studentoppgave og dokumentert på film.

Blant ildsjelene som arbeider for bevaring og opprettelse av et brannmuseum, er Øyvind Konglevoll. Han uttaler i filmen at mange kunne tenkt seg å gjøre en innsats for å ta vare på den gamle brannstasjonen og hjelpe til ved opprettelsen av et brannmuseum.

For den gamle brannstasjonen i rådhuskvartalet huser kanskje Norges mest omfattende brannhistoriske samling.

— Men de sitter på gjerdet. De ville oppfatte det som et slag i trynet dersom de gikk inn og gjorde en dugnad, og så måtte oppleve at brannstasjonen ble solgt, sier Øyvind Konglevoll.

Forgjeves innsats

Denne situasjonen har fått studentene til å kalle filmen «Frivillighetsfellen».

— Da tenker vi på at mange som går inn og gjør en frivillig innsats, risikerer å måtte oppleve at arbeidet deres er forgjeves, sier Karina Asbjørnsen, en av de to journaliststudentene bak filmen.

Den andre er Sindre Skrede. De to har arbeidet sammen med et team av fotografer og folk som har tilpasset filmen til bruk på nettet.

Det er tidligere brannfolk som bruker tid på den gamle brannstasjonen. I filmen etterlyser de først og fremst et endelig svar på hva som skal skje.

Kulturbyråd Harald Victor Hove uttaler i filmen at arbeidet med saken har stoppet opp fordi kommunen venter på en fredningssak. Senere i filmen kommer det frem at fylkeskonservatoren i Hordaland mener et brannmuseum ville fungert ypperlig i et eventuelt fredet bygg.

For dyrt

Øistein Christoffersen, byråd for eiendomsfoprvaltning, sier derimot at alt annet enn å selge rådhuskvartalet blir for dyrt for kommunen. Å beholde kvartalet og finne en løsning for et brannmuseum ikke er prioritert hos byrådet.

Han nevner at det også finnes andre interessenter som ønsker å benytte den gamle hovedbrannstasjonen, uten at han vil røpe hvem dette er.

Filmen «Frivillighetsfellen» varer i 14 minutter.

Hva synes du den gamle brannstasjonen skal brukes til? Diskuter gjerne i feltet under.