TOR KRISTIANSENtor.kristiansen@bt.no — Vi ønsker å lytte mer til elevene og gi elevene mulighet til å velge hvilken skole de vil gå på i skolen. Fritt skolevalg vil være en viktig reform i Bergen. Likevel tror vi de fleste vil velge nærmeste skole, sier Henning Warloe, skolepolitisk talsmann for Høyre i Bergen.I samtale med Bergens Tidende tar han og til orde for at skolene får økt selvstyre og foreslår en omfattende undersøkelse blant elever i Bergen. Forsøk En forsøksordning med fritt skolevalg utredes nå i Bergen. Byråd for kultur, idrett og skole, Geir Kjell Andersland, arbeider for å få forsøk fra og med skoleåret 2002/2003 til 2006/2007. - Vi må ha elevenes beste for øye. Jeg har selv følt på kroppen hva det betyr å bytte skole. Flere bør få denne mulighet, mener Warloe. Warloe mener reformene i skolen de siste år er kommet ovenfra og tredd ned over skolen. Han vil heller la reformene vokse frem nedenfra. Svært sentralstyrt - Norsk skole er den mest sentralstyrte i Europa. L97, den siste læreplanen for grunnskolen, forteller lærerne i detalj hva de skal gjøre i hvert klassetrinn. Vi vil gi lærerne større frihet og skolene økt selvstyre, sier Henning Warloe.Han vil la skolene få utvikle sine sterke sider og ønsker at de skal ledes av driftsstyrer etter modell fra Stavanger og Oslo. Også i denne sak har han fått støtte hos byrådet for kultur, idrett og skole. En sak om økt selvstyre fremmes i løpet av året.- Høyre ser på skolesaker som noe av det viktigste i årets valgkamp. Hvorfor har dere da vært med på et opplegg som fører til kutt for flere skoler i Bergen? - Vi har ikke ønsket kutt og har klart å forhindre det i flere bydeler. I investeringer har vi virkelig satset på skolen og sikret 74 mill. kr. til utbedring av byens skoler, påpeker han.