KRISTINE HOLMELID og KEN ROSSLAND

Fra neste høst kan elevene selv være med å bestemme hvilken skole de skal gå på.

I dag ble reformen vedtatt i Fylkestinget med 30 mot 27 stemmer. Høyre, Frp, KrF og Pensjonistpartiet stemte for, mens Ap, SV, RV, Venstre og Sp stemte imot.

Det ble også vedtatt at fylkeskommunen skal sette en øvre grense for hvor lang reisetid den enkelte grunnkurselev normalt kan bli pålagt.

I vedtaket er det også slått fast av elever med opptak på særskilt vilkår har rett til å få tilrettelagt undervisning på nærmest tilgjengelige skole eller linje.

Ordningen med fritt skolevalg skal evalueres etter inntaket høsten 2005.

Fritt skolevalg eller ikke i Hordaland har skapt mye debatt. Motstanderne mener det vil bli et skille mellom A— og B-skoler, og at distriktsskoler kan stå i fare for å bli nedlagt. Tilhengerne mener dette er svartmaling, og at valg av skole er enhver elevs rett.

Oslo, Akershus, Rogaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har i dag fritt skolevalg. I Oslo har ordningen med fritt skolevalg fått skylden for at det har oppstått såkalte gettoskoler. I Rogaland har ordningen aldri vært noe diskusjonstema. Her kommer over 90 prosent av elevene inn på sitt førstevalg.