Støtte fra Høyre, Frp, Pensjonistpartiet, KrF og Venstre gjør at byrådet (H, KrF. V) nå har langt friere fullmakt til å innføre konkurranse. Både gjennom å la kommuneansatte måle seg med hverandre. Og, det langt mer politisk omstridte, ved å sette arbeid ut på anbud til private.

Bare konkurranseutsetting av pleie og omsorgsoppgaver skal vedtas av bystyret. Ellers må de folkevalgte nøye seg med en orientering dersom kommunen selv vinner en anbudsrunde.

Nesten religiøs

Debatten om konkurranseutsetting ble sterkt ideologisk — nesten religiøs, kommenterte flere talere.

Og bystyret delte seg tydelig langs midten. Ap, Sp, SV og RV mot KrF, Venstre, Høyre, Pp og Frp.

Den heftigste debatten gikk mellom Ap og deres tidligere samarbeidspartnere KrF og Venstre, som nå har byttet side og lojalt stemmer med Høyre:

— Aldri har begrepet rævdilter vært mer riktig, lød det sarkastisk fra Aps Terje Ohnstad.

Det fikk Trygve Birkeland (KrF) til å etterlyse mer ydmykhet fra Aps side:

— I de 16 årene vi har samarbeidet med Ap, har partiet konkurranseutsatt over en lav sko, sa Birkeland.

SVs Tina Åsgård omfavnet sine nye meningsfeller i Ap:

— Det gleder oss at Ap har utviklet en mer prinsipiell motstand mot konkurranseutsetting, sa hun.

Lang liste

På følgende områdene varsler byrådet konkurranseutsetting:

  • Renhold i kommunale bygg. Første steg er å samle renholderne i et eget kommunalt foretak. Neste skritt kan bli konkurranseutsetting, bekrefter finansbyråd Henning Warloe til Bergens Tidende.
  • En eller flere bussruter ut på anbud. Foreløpig er byrådet bundet av kvalitetsavtalen med kollektivselskapene som løper frem til 2008. Så lenge den løper, blir det ingen anbud.
  • Mer av bydrift ut på anbud. Innen tekniske tjenester utføres allerede opptil 80 prosent av arbeidet av private firmaer. Også deler av vann- og avløpsdriften skal konkurranseutsettes.
  • Intern transport i kommunen.
  • Byrådet vil kjøpe plasser i sykehjem drevet av ideelle organisasjoner, men varsler ikke flere sykehjem ut på anbud.
  • Bygningsmessige tjenester.
  • «Ikke strategiske» administrative tjenester. I prinsippet kan også byrådets og bystyrets sekretariat konkurranseutsettes.