Frem til kvalitetsreformen ble innført, måtte studenter og veiledere skrive under på at «dersom det oppstår et seksuelt forhold mellom veileder og student, skal det formelle veiledningsforholdet opphøre». Dette punktet er ikke med i de nye mastergradskontraktene, skriver studentavisen Studvest.

Universitetet i Bergen har ingen offisielle regler om slike forhold. Viserektor Berit Rokne Hanestad understreker imidlertid at det er en forutsetning at mulige habilitetsproblemer blir håndtert dersom det oppstår et forhold mellom en student og en vitenskapelig ansatt.

— Den vitenskapelig ansatte kan selvsagt ikke være veileder eller sensor for den studenten han eller hun har et forhold til, sier Hanestad til Studvest.

Ingen meldeplikt

UiB har imidlertid ingen meldeplikt for sine ansatte i slike tilfeller.

– Vi oppfordrer de vitenskapelig ansatte som er i slike situasjoner til å kontakte sine fagmiljøer i tillegg til lokal ledelse, men vi kan ikke kreve at de skal informere universitetsledelsen sentralt, sier Hanestad til studentavisen.

Akkurat det skal ifølge Studvest ha skjedd nylig, da en professor innledet et forhold til en student. Professoren tok da initiativ til et møte der saken ble diskutert.

- Kan være hyggelig

Hanestad synes forhold mellom studenter og ansatte ikke er ideelt, men mener gjensidige forhold også kan være hyggelige.

– Dersom det oppstår en forlovelse, et giftermål eller en graviditet mellom en student og en vitenskapelig ansatt er det selvsagt hyggelig for de involverte, sier hun til Studvest.

- Forkastelig

Jussprofessor Jon Bing er ikke enig.

– Slike forhold er forkastelige, sier Bing til Studvest.

Han mener vitenskapelig ansatte må være voksne nok til å legge bånd på følelsene sine, og peker blant annet på den skjeve maktbalansen mellom student og vitenskapelig ansatt.

– Den vitenskapelig ansatte vil naturligvis kunne påvirke studentens karakterer, og studenten vil til en viss grad se opp til den ansatte som en av sine lærere, sier Bing.

Ikke vanlig

Heller ikke ved NHH er det regler om forhold mellom studenter og ansatte.

– Slike forhold fanges opp av mer generelle retningslinjer, sier rektor Jan I. Haaland til Studvest.

Romanser på lærestedet mellom studenter og ansatte skal imidlertid ikke være vanlig, verken ved UiB, NHH eller Høgskolen i Bergen.

– Jeg har vært tilknyttet UiB i 40 år, og har bare hørt rykter om dette et par ganger, sier fakultetsdirektør Kjell Sælen ved UiB.

IKKE MELDEPLIKT: Vitenskapelige ansatte ved UiB som innleder forhold til en av sine studenter oppfordres til å varsle ledelsen, men har ikke plikt til det.
- FORKASTELIG: Jussprofessor Jon Bing synes ikke særlig om forhold mellom studenter og lærere.
MARITA AAREKOL
VISEREKTOR: Berit Rokne Hanestad
UIB