— Dersom Stortinget slutter seg til formuleringene om Hardangerbrua i statsbudsjettet, vil Statens vegvesen kunne starte planarbeid som er nødvendig for å vurdere om det er grunnlag for å plassere den i neste vegplanperiode fra 2006 - 2015, sier samferdselsministeren.

Starter planleggingen

Hun understreker at det er helt uaktuelt med oppstart i denne vegplanperioden. Men for brotilhengerne er det uansett gode nyheter. Det kan bety oppstart av konsekvensutredning alt til neste år.

— Jeg har ikke noe mot at man utreder saken og ser ting i sammenheng. Det er uhorvelig mange utfordringer i denne så vel som andre i regioner. Derfor er det riktig å ta vurderingen om broen skal bygges litt lengre inn i tid.

— Betyr det at regjeringen nå er villig til å gå inn for bygging av Hardangerbrua?

— Det har vært et sterkt engasjement for saken i fylkestinget. Der er saken kommet opp og man ønsker den vurdert på nytt. Personlig mener jeg andre utfordringer er viktigere og må gjøres ferdig først, og så får vi vurdere om Hardangerbrua skal inn igjen i neste omgang.

Åpen om stamvei

— Du er også sitert på at du ønsker stamvei gjennom Hallingdalen.

— Jeg har ikke sagt at jeg går inn for at riksvei 7 skal være stamvei fremfor dagens stamvei over Valdres mot Lærdal. Jeg har sagt at vi i en stortingsmelding skal vurdere hele stamveinettet. Og da kan det være konklusjonen blir at vi har behov for flere stamveier.

— Trenger landet enda en stamvei mellom Oslo og Bergen?

— Det kan ikke jeg svare på nå. Det får vi først svar på når vi har gjort våre vurderinger.

Mer tunnelsikring

Tunnelbrannene i Alpene har ikke fått samferdselsministeren til å tenke annerledes om brannsikring av eldre tunneler. 65 millioner kroner er foreslått på statsbudsjettet neste år, behovet bare i Hordaland er på hele to milliarder.

— De nye retningslinjene for brannsikkerhet blir gjort gjeldende for de nye tunnelene. For de gamle tunnelene våre må vi vurdere tiltakene i forhold til hvor vi får mest trafikksikkerhet igjen for pengene. Er det rassikring, er det på veistrekninger med mange ulykker eller er det brannsikring av tunneler. Og da er det ikke sikkert brannsikring av tunnelene er det riktigste.

— Blir det noen opptrapping til tunnelsikring i årene som kommer?

— Det blir det, både gjennom bygging av nye tunneler og jobbe videre med å sikre eksisterende tunneler, men jeg kan ikke si noe om størrelsen på budsjettposter for 2003.