TIL REDAKSJON: Denne listen bør oppdateres, og utgåtte aktiviteter eventuelt fjernes.

Fritidsklubber

 • Skoffen Juniorklubb — i Skoffen på Bønes skole, for barn i 5.-7. klassetrinn.
 • Smiberget Fritidsklubb - for 2.-7. klassetrinn i Smiberget borettslag. Se mer informasjon lenger nede.
 • Lyshovden Fritidsklubb - for 1.-7. klassetrinn i Lyshovden fritidshus.
 • Fyllingdalen ungdomslag - lagsaktivitet og utleie av lokaler. Holder til i Ungdomshuset i Fyllingsdalen.

Tilbud for barn

NB! Der ikke annet er oppgitt, går kontakt og påmelding gjennom Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor .

 • Kulturverksted; Sælen skole

Mandag kl. 1700 – 1830 fra uke 37

For 5. – 7. trinn.

 • Bønes Tria

Forskjellige aktiviterer for barn 7-13 år i Bønes kirke.

 • Kulturverksted; Fjellsdalen skole

Tirsdag Kl. 1700 – 1830 fra uke 37

For 5. – 7. trinn.

 • Kulturverksted; Varden skole

Onsdag Kl. 1800 – 1930 fra uke 37

For 5. – 7. trinn.

Annenhver fredag kl. 19 – 22

For aldersgruppen 6. – 8. trinn.

Kontaktperson: Bjørn Sætre 9014 2812

 • Smiberget Fritidsklubb, Smiberget B/L
 1. – 4. klasse: Torsdager kl. 1700 – 1900
 2. – 7. klasse: Onsdager kl. kl. 1730 – 2030

Kontaktperson: Hilde Rørnes tlf.: 4141 7502

 • Gitarkurs på Sælen skole, Fyllingsdalen

Mandag kl. 1600 – 1645 og 1645 – 1730 fra uke 37

For 5. – 7. trinn. Pris: kr. 250,-. Påmelding.

Akustisk gitar for nybegynnere og videregående.

 • El-gitar kurs i "Skoffen" på Bønes

Tirsdager kl 1800 - 1900 fra 28 august.

Nybegynnere, aldersgruppe 5. - 7. trinn. Pris kr. 50,-

Påmelding: fyll-laks.kulturkontor@bergen.kommune.no

 • Lokalhistorieformidling i Fyllingsdalen

Annenhver tirsdager og torsdag kl. 10.00 – 12.00 i ukene 37 - 45.

For 3. trinn og 5-årsgrupper i barnehagene.

Kontaktperson: K.Sælensminde 5516 0185.

 • Fyllingsdalen kirkes søndagsskole

For barn 3-16 år i Fyllingsdalen kirke.

Øvingslokaler og verksteder for ungdom

 • Musikkverksted, Ungdommens Hus

Onsdag kl. 1800 – 2100 fra uke 35

Samspill og jam. Instruktør tilstede for veiledning. Gratis.

 • Musikkverksted, Skoffen på Bønes

Tirsdag kl. 1900 – 2100 fra uke 35

Samspill og jam. Instruktør tilstede for veiledning. Gratis.

Åpne treffsteder/andre aktiviteter for ungdom

 • Åpent Hus, Fyllingen Ils klubblokaler

Torsdag kl. 1800 – 2200 fra uke 35

For ungdom 15 +

Kontaktperson: Anette Skåtun 5516 4600

 • Åpent Hus på Ungdommens Hus

Tirsdag kl. 1800 – 2130 fra

Treffsted med ulike aktiviteter

 • Treffstedet Fy, Ungdomshuset i Fyllingsdalen

Hver mandag kl. 1800– 2200 fra uke 35

Ttreffsted for ungdom med kreative ideer!

Faste fritidstilbud for utviklingshemmede

 • Torsdagsklubben i Løvåsbakken 21

Torsdag kl. 1730 – 2030 fra uke 35

Aktivitetsklubb for ungdom/voksne med sang, musikk,spill og dans.

Tilbud til seniorgruppen

 • Pensjonistklubben i Lyshovden borettslag - holder til i Lyshovden fritidshus.
 • Lyshovden Pensjonistklubb - holder til i Vestre Sælemyr selskapslokaler
 • Fagforbundet Fyllingsdalen Pensjonist - BOBs utleielokaler i Torgny Segertsedtsvei 184.
 • Hjerterdame bridgeklubb - bridge for pensjonister på Lyshovden.
 • Fyllingsdalen seniorklubb - driver turer og aktiviteter
 • Tirsdagsklubben
 • Fyllingsdalen seniortrim - trim og sosialt samvær i Ungdomshuset i Fyllingsdalen.
 • Senioruniversitetet i Fylllingsdalen

Onsdag 29. august: Universitetslektor Erlend Hofstad: ”Uten fortiden ingen fremtid”

Onsdag 12. september: Advokat Ernst G. Hansen: ”Generasjonskifte”

Onsdag 26. september: Prof. Stein Husebø: ”En verdig alderdom”

Onsdag 24. oktober: Prof. Knut Helle: ”Trekk i Vestlandets historie”

Onsdag 21. november: Statsråd Anne-Grete Strøm Eriksen: ”Forsvarets nye oppgaver”

Onsdag 12. desember: Førsteamanuensis Magne Angvik: ”Fyllingsdalens historie”

Alle arr. holdes i Ungdomshuset i Fyllingsdalen og starter kl. 11.00.

Pris: Medlemskort per semester kr. 100,- . Gjelder alle forelesningene.

Enkeltbillett kr. 50,- for hvert foredrag.

Oppstart 20. august.

Hver mandag 10 – 12 (Gruppe 1) og 12 – 14 (Gruppe 2).

Danseleder: Aslaug Huse tlf.: 55 16 43 74.

Hver mandag 14 – 16 (Gruppe 3)

Danseleder Aase Kristiansen tlf.: 55 16 40 26.

For alle grupper: Medlemskort kr. 200,- for 8 ganger

inkl. kaffe og kaker. For nye deltakere: påmelding pr. telefon. 5516 4374.Savner du et fritidstilbud i Fyllingsdalen? Send oss noen ord på lokal@bt.no .

I Lyshovden borettslag arrangeres det flere fritidstilbud både for de yngste og de eldste.