Den 25 fot store fritidsbåten, med to personer om bord, kjørte i 16-tiden onsdag ettermiddag i full fart under broen mellom plattform A og B, og la seg på nordsiden av Oseberg A-plattformen. Statoil har meldt om hendelsen til Petroleumstilsynet, skriver aftenbladet.no.

Tok bilder

Den litt for nærgående båten ble observert av personell i tårnet på plattformen. Ifølge vitnebeskrivelser skal det ha sett ut som en av personene om bord tok bilder av plattformen.

Både helikopter og gummibåt eskorterte båten vekk. Dette skjedde uten dramatikk, ifølge informasjonsdirektør i Statoil, Jannik Lindbæk jr.

— De to om bord i båten skal ha beklaget, sier Lindbæk, men legger til at det så ut som om båtens bevegelser innenfor sikkerhetssonene var tilsiktet.

Forbudt sone

Ingen fartøy skal bevege seg inn i sikkerhetssonene rundt en plattform – eller nærmere 500 meter uten tillatelse.

I fjor fikk oljeselskapet ConocoPhillips pålegg fra Ptil, etter at mannskapet på Ekofisk ikke hadde gitt nødvendige tillatelser da et skip kom inn i sikkerhetssonen.

— En kan jo tenke seg at kollisjoner kan føre til store skader på installasjonene. Dette skjedde på Ekofisk, en hendelse med storulykkepotensial. Dette er plattformer som produserer olje og gass, sier Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet.

— Dette skal ikke skje. Ifølge rammeforskriftene skal alle fartøy med kurs mot sikkerhetssonen varsles av operatøren. Båter skal altså varsles i god tid før de entrer sikkerhetssonen. Det store spørsmålet er hvordan en fritidsbåt kunne komme så nær. Det må Statoil finne ut av. Det er for tidlig å si om vi vil granske hendelsen, men vi kommer til å følge saken tett, sier Midttun

To systemer sviktet

Lindbæk sier det finnes to systemer for å fange opp båter som nærmer seg plattformer.

— Vi har radar som skal fange dette opp. Vi har også et automatisk identifikasjonssystem (kalt AIS) som overvåker fartøy og drivende gjenstander som er på kollisjonskurs med våre innretninger, sier han.

Men ingen av de to systemene fanget opp båten.

— Årsaken til at båten klarte å komme så nær, kan være at den ikke hadde radarreflektor. Det kan også skyldes at den er så liten, og at høye bølger dermed gjorde at radaren ikke fanget den opp, sier han, og legger til at hendelsen ikke skulle skjedd.

Statoil vil forfølge saken, for å finne ut hvilke rutiner som sviktet.

— Båtføreren er rutinemessig anmeldt til politiet, sier Lindbæk.