På en blogg skrevet av en person som skader seg selv, ligger det et bilde av et arr fra et dypt kutt i armen. Bloggeren gir uttrykk for at hun ikke ønsker å lokke andre til å gjøre det samme, men tilbakemeldingene viser at enkelte blir fristet.

"Slike bilder er helt utrolig triggende. Som selvskader burde du vite dette", skriver én i kommentarfeltet.

En annen skriver: «Skulle ønske jeg fikk til å kutte slik. Jeg ble trigget. Kall meg rar, dum. Men jeg ble det. Nå skal jeg kutte».

Kan øke omfanget

Måten kroppsskadere bruker nettet på kan føre til økt selvskading. Det skriver Carina Fjelldal-Soelberg i artikkelen "Kroppsskading og deltakelse i den virtuelle verden".

Fjelldal-Soelberg er stipendiat i sosiologi ved Universitetet i Nordland. I sitt doktorgradsarbeid har hun undersøkt hvordan personer som skader seg selv bruker nettet til å dele av sine erfaringer og holde kontakt med andre kroppsskadere.

Forskeren dybdeintervjuet tolv kvinner mellom 18 og 30 år som har skadet eller skader kroppen sin. I tillegg fulgte hun en personlig blogg og et diskusjonsforum om selvskading over to år.

Konkurrerer i selvskading

En av kvinnene hun intervjuet, forteller at det eksisterer en slags konkurranse i dette nettmiljøet, der det er om å gjøre å være sykest og skade kroppen sin mest.

"Når du ser på bildene og finner ut at du bare risper deg, liksom, det er jo ingenting (...) i forhold til det de andre gjør."

Flere av kvinnene hun intervjuet forteller at nettbruken etter hvert førte til at de ønsket å skade seg selv enda mer.

— På noen av nettsidene snakkes det positivt om det å skade kroppen sin. Når man over tid er i et virtuelt samfunn der man deler positive opplevelser om kroppsskading, kan det føre til at man vil skade seg mer. For unge som leser om dette for første gang og får beskrevet hvor fantastisk det kan være, kan det også føre til at de får lyst til å prøve det, sier Fjelldal-Soelberg.

- Normaliserer fenomenet

Hun mener deltakelsen i den virtuelle verden kan skape en kultur som bidrar til å normalisere kroppsskading. Handlingen går fra å være et individuelt til et kollektivt fenomen.

— Det å skade kroppen sin, kan normaliseres over tid, i motsetning til ellers i samfunnet, hvor dette er skambelagt. De fleste som skader kroppen sin, vil ikke ha noe oppmerksomhet rundt det, men på nettet kan man være anonym og føle seg anerkjent som kroppsskader, sier stipendiaten.

Hun understreker at nettbruken blant selvskadere også har sine positive sider. Nettet kan gi dem et viktig nettverk som de mangler ellers i livet.

— I den vanlige hverdagen har de få eller ingen å snakke med. Det går ofte mange år fra de begynner å skade kroppen til de forteller noen om det, om de i det hele tatt forteller om det. I den virtuelle verden er der alltid noen de kan snakke med, og som forstår hva de går igjennom.

Fjelldal-Soelberg mener helsepersonell og andre som jobber med mennesker som skader seg selv bør bli kjent med den informasjonen som finnes på nettet.

— Den private kroppsskadingen kan være vanskelig å oppdage og få oppsøker hjelp. Den virtuelle verden kan tilføre viktig informasjon for å forstå dette fenomenet. Man kan få tilgang til interaksjoner mellom kroppskadere og delta i selv i samtalene, sier hun.

KAN FRISTES TIL FLERE KUTT: På noen nettsider som omhandler kroppsskading, snakkes det positivt om det å skade seg selv. Det kan lokke andre til å begynne med det og øke omfanget blant dem allerede skader seg selv. ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE