Ordningen med såkalt bonustid skal prøves ut i Bergen kommune neste år, dersom byrådet får med seg bystyret i sitt forslag til seniorpolitikk.

— Dette er en form for premiering. Vi har med vilje lagt inn stor frihet for hver avdeling hva de vil la ansatte bruke bonustiden til. De kan for eksempel gjøre lettere og mer spennende oppgaver, eller bruke tiden til rekreasjon. Hva med å gå en tur på Fløyen? sier finansbyråd Hans Edvard Seim.

Målet er at færre av kommunens arbeidstakere skal ta avtalefestet pensjon (AFP) før de er 67 år. I år regner kommunen med at rundt 80 av 631 ansatte over 62 år vil gå av med AFP. Det gir kommunen AFP-utgifter på 40 millioner kroner, i tillegg til at det må ansettes nye folk.

— Vi må få lov til å tenke litt økonomisk. Men dette kan bli en vinning også for arbeidstakerne. De får bedre pensjonsopptjening hvis de klarer å bli noen år ekstra i jobb, sier Seim.

Han medgir at hjemmehjelpene er en av gruppene han spesielt har i tankene. Det kommunale foretaket Bergen Hjemmetjenester sliter med høy snittalder og stor slitasje.

I tillegg til bonustid vil byrådet innføre delvis AFP, gi tilskudd til å tilrettelegge for den enkeltes behov, gi bedre kursing og tilby egne medarbeidersamtaler ved fylte 55 og 60 år.

— Alt for å friste folk til å stå lengst mulig i jobb, sier Seim, som med sine 71 år går foran med et eksempel.