ATLE ANDERSSON atle.andersson@bt.noFylkesmiljøvernsjef Terje Aasen er dypt bekymret over den private nedbyggingen av 100-metersbeltet langs sjølinjen.Og "verstingene" sett fra Fylkesmannens side, er Bergen og byens nærmeste omegnskommuner, som Fjell, Sund, Askøy, Os og Meland. Heller ikke Tysnes og Austevoll unnslipper Aasens refsende pekefinger.I andre halvår i fjor registrerte Fylkesmannens miljøvernavdeling 234 dispensasjonssaker. 194 ble innvilget, en økning på 45 prosent sammenlignet med første halvår i fjor, skriver Nationen.. "Svikter sitt ansvar" — Hordaland rager suverent på toppen av statistikken, og det er neimen ikke noe å være kry over, sier miljøvernsjef Terje Aasen hos Fylkesmannen i Hordaland til BT. Han mener kommunene svikter sitt ansvar når det gjelder å overholde byggeforbudet som er nedfelt i plan- og bygningsloven.- Oftest er det politikerne som overprøver kommuneadministrasjonen, og mange ganger gjør de det helt uten begrunnelse, noe som er ulovlig, sier en oppgitt Terje Aasen.- I Hordaland alene ble det i fjor gitt dobbelt så mange dispensasjoner som i det nest mest liberale fylket i landet, legger han til. Bergen på toppen I Fremskrittspartiets utstillingsvindu Os ble det gitt grønt lys til samtlige byggeønsker i sjøkanten. Fylkesmannen klarte bare å sette en stopper for to av de 25 sakene kommunen hadde sagt ja til andre halvår i fjor. Men miljøvernsjefen mener det er feil å utpeke Os som den desiderte verstingen. Han er minst like urolig over utviklingen i Bergen, som i perioden ga flest tillatelser (37).- Det overrasker meg veldig at politikerne i Bergen gir så mange tillatelser til bygging i den fra før hardt pressede strandsonen i kommunen. Nå må byens folkevalgte begynne å bli mer forsiktig, sier Aasen, og minner om myndighetenes mulige ris bak speilet, nemlig at versting-kommunene kan bli fratatt retten til å behandle byggesaker i strandsonen. Miljøverndepartementet utreder nå dette og andre drastiske virkemidler for å vinne kontroll over utviklingen i fjæresteinene. Sørlandstilstander Av de åtte kommunene i Hordaland som gir flest dispensasjoner, er tre styrt av Arbeiderpartiet, fire av Høyre og en av Frp, eller koalisjoner av disse partiene.- Mange vil hevde at det er mer enn nok strandsone igjen i Hordaland til allmennheten? - Hvor lenge varer det? Se på det som har skjedd fra Oslofjorden og nedover kysten mot Sørlandet. Her er det meste av sjølinjen blitt privatisert. Vi risikerer det samme rundt Bergen om ikke utviklingen snus snarest. Strandsonen er en ikke-fornybar, nasjonal ressurs, og må ivaretas for å sikre allmennhetens interesser.Os-ordfører Terje Søviknes har overfor BT tidligere uttalt at det ville være et anslag mot lokaldemokratiet å frata kommunene retten til å dispensere fra byggeforbudet. Miljøvernsjef Terje Aasen er totalt uenig: - Hvis lokaldemokratiet representerer viljen til de 13.000 innbyggerne i Os, er jeg sikker på at de fortsatt ønsker en åpen og fri kystsone, sier han.