Landbruksdirektør Ole Bakkebø velger å se positivt på planene om frisleppet for de minste gardsbrukene.

— Hvis vi er opptatt av å bevare bygningsmassen på bygdene, vil det være et pluss at en rik bymann får kjøpe en fraflyttet gård. Dette er ofte folk med sans for tradisjoner og penger nok til å betale fagfolk for å sette husene i stand, sier Bakkebø og legger til:

— Kanskje byfolket endatil vil bosette seg på småbruket. Med nye arbeidsmønstre er det godt mulig å bo i kjøreavstand fra byen og kombinere hjemmekontor med litt pendling, sier Bakkebø til Bergens Tidende.

500 aktive bruk

Landbrukskontoret har forsøkt å tallfeste virkningen av å heve konsesjonsgrensen fra dagens 20 til 100 dekar. Bakkebøs konklusjon er at rundt 500 gårdsbruk som er i aktiv drift i Hordaland vil komme under konsesjonsgrensen.

Totalt er det i Hordaland 1713 gårdsbruk som kommer inn under den foreslåtte grensen, ifølge den ferskeste landbrukstellingen. I Sogn og Fjordane er det 1016 slike bruk.

På mange av disse ligger bygningene forlatt og til nedfalls, mens naboer driver jorden. Eierne ønsker ikke å selge, fordi prisen på en konsesjonspliktig eiendom på flere titalls mål sjelden overstiger prisen på en enebolig i nærmeste byggefelt.

Med frisleppet kan prisen bli en helt annen.

Også det tar Bakkebø lett på.

— Selvsagt kan det skje at en gård i Rosendal blir solgt til en rik bymann for mer enn lokale kan betale. Slik er nå livets lodd, sier han.

Rammer Hardanger

Torunn Reinsnos, jordbrukssjef i Ulvik, har et helt annet syn. På vegne av landbrukssjefene i Hardanger uttrykker hun bekymring for at heving av konsesjonsgrensen skal føre til fraflytting.

I et brev til Landbruksdepartementet påpeker Reinsnos at Hardanger har mange garder som er så små av de vil havne under grensen for fri omsetning.

— Da kan prisene i budrundene gå så høyt at de som ønsker å bo her fast ikke klarer å henge med, skriver hun.

Bonde- og småbrukslag-leder Dag Brekke i Vaksdal frykter imidlertid ikke fraflytting, selv om mange garder i Dale og Bergsdalen vil havne under grensen.

— Folk ønsker å bli boende, selv om loven gir dem rett til å selge fritt, sier han til BT.

<b>Et pluss:</b> - Hvis vi er opptatt av å bevare bygningsmassen på bygdene, vil det være et pluss at en rik bymann får kjøpe en fraflyttet gård, sier landbruksdirektør Ole Bakkebø. (Arkivfoto: Helge Skodvin)